Entersoft Business Suite® είναι η ολοκληρωμένη και ενοποιημένη σουίτα επιχειρηματικού λογισμικού της Entersoft για ERP, CRM, Retail, Mobile, E-Commerce και Business Intelligence εφαρμογές.

Το Entersoft Business Suite® στηρίζει την στρατηγική ανάπτυξη της επιχείρησης, δημιουργεί τη γνώση που απαιτείται για να ανταποκριθεί η επιχείρηση στο παρόν και στο μέλλον της, βελτιστοποιεί τα κόστη και τις επιχειρηματικές διαδικασίες και ενισχύει έγκαιρες και αποτελεσματικές αποφάσεις. Ένα σύγχρονο, επεκτάσιμο και ευέλικτο επιχειρηματικό λογισμικό που επιτρέπει στον οργανισμό να προσαρμόζεται γρήγορα και ουσιαστικά στις αλλαγές του επιχειρηματικού του περιβάλλοντος, βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητά του και ενισχύοντας το ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα.

Το Entersoft Business Suite® παρέχει τη δυνατότητα διαχείρισης και παρακολούθησης πολλαπλών εταιρικών διαστάσεων και υποστηρίζει πολυεταιρική οργάνωση σε ενιαία Βάση Δεδομένων. Το λογισμικό προσφέρει άμεσα αναλυτικές πληροφορίες, αναφορές, Dashboards και αναλύσεις B.I. για το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης σε πραγματικό χρόνο.

Το Entersoft Business Suite® απευθύνεται σε σύγχρονες μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους εταιρειών, που θέλουν να μετατρέψουν τη χρήση της υψηλής τεχνολογίας σε ανταγωνιστικό επιχειρηματικό πλεονέκτημα.

Οι ενότητες του Entersoft Business Suite® που συνθέτουν το ERP υποσύστημά του, οργανώνουν και διαχέουν την πληροφορία σε όλο τον οργανισμό προσφέροντας Role Based επιχειρηματικές διαδικασίες και πληροφόρηση, πολλαπλά έτοιμα σενάρια λειτουργίας (best practices) που αφορούν στην ραχοκοκαλιά της επιχείρησης, ενισχύοντας την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητά της.

Πλούσια πληροφόρηση σε Dashboards αλλά και αναλύσεις Επιχειρηματικής Ευφυΐας, μέσα από μια ενιαία βάση δεδομένων, δημιουργούν τις συνθήκες για άμεση ανταπόκριση στις αλλαγές και γρήγορη αξιοποίηση των επιχειρηματικών ευκαιριών.

Το υποσύστημα ERP του Entersoft Business Suite® περιλαμβάνει ολοκληρωμένες λύσεις για:

 • Οικονομική Διαχείριση
  • Γενική Λογιστική
  • Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π., Ι.Α.S.)
  • Προϋπολογισμός & Έλεγχος
 • Χρηματοοικονομική Διαχείριση
 • Διαχείριση Εισπρακτέων και Πληρωτέων
 • Διαχείριση Αποθεμάτων και Αποθηκών
 • Διαχείριση Πωλήσεων και Διανομών
 • Διαχείριση Αγορών και Προμηθειών
 • Διαχείριση Παραγωγής
 • Διαχείριση Έργων

Καινοτομικό σύστημα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRM) που καλύπτει όλες τις ενέργειες των τμημάτων Πωλήσεων, Marketing, Εξυπηρέτησης Πελατών και Service (SLAs). Συλλειτουργεί πλήρως με το ERP, δημιουργώντας ένα ενιαίο περιβάλλον διαχείρισης και λειτουργίας και προσφέρει τη συνολική εικόνα της επιχείρησης σε πραγματικό χρόνο.

Τo Entersoft CRM® αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο οργάνωσης, προγραμματισμού και παρακολούθησης όλων των διεργασιών της επιχείρησης που αφορούν στη διαχείριση των σχέσεων με πελάτες και συναλλασσόμενους. Ταυτόχρονα συντελεί καθοριστικά στη βελτιστοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών αλλά και στη τόνωση της εξωστρέφειας της επιχείρησης.

Απλό, εύχρηστο και ευέλικτο, το Entersoft CRM® εξασφαλίζει τη γρήγορη εξοικείωση των χρηστών, αυξάνει την παραγωγικότητα και ετοιμότητα τους, προσφέροντας συντονισμένη και άριστη εξυπηρέτηση, αναβαθμίζοντας το επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών.

Προσφέρει άμεση διαχείριση και αξιοποίηση του συνόλου των πληροφοριών που απαιτούνται ακόμα και από απόσταση μέσα από το Microsoft® Outlook ή και από mobile συσκευές (Windows compatible Smart phones, tablets, iPhone και iPad).

Οι αναλυτικές πληροφορίες και τα δεδομένα της Επιχειρηματικής Ευφυΐας που προσφέρει το Entersoft CRM®βοηθούν την επιχείρηση να διαμορφώσει εστιασμένες ενέργειες επικοινωνίας, προώθησης, marketing και εμπορικής πολιτικής, που προγραμματισμένα και μεθοδικά οδηγούν την επιχείρηση στην ανάπτυξη και στη διαφοροποίησή της από τον ανταγωνισμό.

Το Entersoft CRM® λειτουργεί συνδυαστικά με το Entersoft ERP ή και αυτόνομα και περιλαμβάνει ολοκληρωμένες λύσεις για:

 1. Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων
 • Sales Force Automation
 • Διαχείριση Πωλητών-Προμηθειών
 • Διαχείριση Ευκαιριών Πώλησης
 • Διαχείριση Συμβάσεων
 • Διαχείριση Συνδρομών
 1. Διαχείριση Marketing
 • Customer Profiling & Segmentation
 • Marketing Campaigns
 • Ερωτηματολόγια / Έρευνες
 • SMS/MMS Marketing
 • Διαχείριση Εκδηλώσεων (Event Management)
 1. Διαχείριση Service & Customer Care
 • Διαχείριση Service
 • Διαχείριση Συμφωνιών Υποστήριξης (SLAs)
 • Διαχείριση Παραπόνων
 • Διαχείριση Βάσης Γνώσης
 1. Διασύνδεση με Τηλεφωνικά Κέντρα (CTI connection)
 2. Ολοκλήρωση με Microsoft Outlook, Lotus Notes

Ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα ηλεκτρονικού εμπορίου, ενοποιημένο με το ERP & CRM σύστημα του Entersoft Business Suite® ή Entersoft Expert®. Εναλλακτικά λειτουργεί σε συνδυασμό με οποιοδήποτε άλλο ERP ή CRM λογισμικό.

Προσφέρει εντυπωσιακή εμφάνιση, είναι ιδιαίτερα απλό στην εφαρμογή του, παρέχει ολοκληρωμένη διαχείριση, από την προβολή των προϊόντων έως την εφαρμογή εμπορικών πολιτικών και τον πιστωτικό έλεγχο των συναλλασσομένων, με αυτοματοποιημένες διαδικασίες. Το σύστημα αντλεί όλες τις πληροφορίες αυτόματα και σε πραγματικό χρόνο από το ERP ή και CRM της εταιρείας, διατηρώντας πλήρως ενημερωμένο το portal.

Το Entersoft Ε-Commerce® υποστηρίζει πλήρως και συνολικά όλες τις λειτουργίες ηλεκτρονικού εμπορίου, B2C και Β2Β και εταιρικού portal και επιτρέπει την άμεση υλοποίηση ηλεκτρονικών καταστημάτων, προϊοντικών καταλόγων και ενδο-επιχειρησιακών portals.

To Entersoft Retail® είναι ένα μοντέρνο και αυτόνομο λογισμικό και αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη πρόταση για αλυσίδες λιανικής και franchising. Προσφέρει υβριδική λειτουργικότητα, online και offline και είναι πλήρως ενοποιημένο με ERP, CRM και E-Commerce.

Το λογισμικό βελτιστοποιεί τις διαδικασίες της επιχείρησης από την διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας έως τη βέλτιστη εμπειρία του καταναλωτή και την ενίσχυση της πιστότητάς του, συντελεί στην σημαντική μείωση του διαχειριστικού κόστους αλλά και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του οργανισμού.

Το Entersoft Retail® υποστηρίζει την αποτελεσματική διαχείριση των εμπορευμάτων, των διαδικασιών, των συναλλαγών αλλά και των πελατειακών σχέσεων της επιχείρησης, ενισχύοντας τις στρατηγικές της επιλογές.

Η ολοκληρωμένη και άμεση ενημέρωση των σημείων λιανικής με τις Εμπορικές Πολιτικές που αποφασίζονται, με τις Προωθητικές Ενέργειες που «τρέχουν» τόσο μαζικά στα καταστήματα, όσο και επιλεκτικά ανά περιοχή για παράδειγμα, προσφέρουν την ευελιξία που απαιτεί το σύγχρονο και εξαιρετικά δυναμικό λιανεμπόριο.

Το Entersoft Retail® υποστηρίζει όλο τον εμπορικό κύκλο, Παραγγελίες, Παραλαβές, Πωλήσεις, Πληρωμές, Τιμολογήσεις, Επιστροφές, κοστολόγηση πολλαπλών παραλαβών, συγκέντρωση Δελτίων Λιανικής και συμφωνία Ζ Ημέρας. Ισχυρά παραμετροποιήσιμη πρόταση αναπαραγγελίας από τα καταστήματα στα κεντρικά και από τα κεντρικά στους προμηθευτές ή απευθείας στους προμηθευτές.

Παρέχει πλήρες, πλούσιο και τυποποιημένο Reporting ανά υποκατάστημα και ταμείο για οποιαδήποτε ομαδοποίηση Ειδών – Πελατών, ανάλυση πωλήσεων ανά ώρα, είδος, ομάδα, οικογένεια ειδών κλπ. Διαθέτει, Desktop Gadget για τον άμεσο εποπτικό έλεγχο των καταστημάτων. Παράλληλα έχει ενσωματωμένες βέλτιστες πρακτικές και είναι σχεδιασμένο ώστε να προσαρμόζεται απόλυτα στις ανάγκες της κάθε αγοράς χωρίς να απαιτούνται χρονοβόρες διαδικασίες από ειδικούς. Επιπλέον περιλαμβάνει λειτουργικότητα και για:

 • Διαχείριση Καρτών Μελών (Bonus Cards)
 • Πολιτικές Επιστροφών
 • Προτάσεις Ανατροφοδότησης Stock Καταστημάτων
 • Εκκαθάριση Πιστωτικών κρατών
 • Διαχείριση Point Of Sales
 • Διασύνδεση με συστήματα Επισκεψιμότητας Καταστήματος
 • Διασύνδεση με συστήματα ΑΤΜ
 • Διασύνδεση με συστήματα Ηλεκτρονικών Ετικετών Ραφιών

Οι εφαρμογές mobile της Entersoft βοηθούν τη σύγχρονη επιχείρηση να οργανώσει και να ελέγξει τη δραστηριότητά της και τις σχέσεις της με την αγορά, επιτρέποντας στα στελέχη της να ολοκληρώνουν το έργο τους έχοντας στη διάθεσή τους παντού, τις ευκολίες που απολαμβάνουν και στο γραφείο τους.

Τα mobile στελέχη ανταποκρίνονται ταχύτερα και αποτελεσματικότερα στις προκλήσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και στις ανάγκες των πελατών τους με την χρήση τεχνολογιών αιχμής, έχοντας μαζί τους παντού και πάντα τα εργαλεία και την πληροφόρηση που χρειάζονται μέσα από ένα smartphone ή ένα tablet.

Η αποτελεσματική λύση mobile ξεκινά και καταλήγει στο back office σύστημα, γιατί μέσω αυτού σχεδιάζεται και υλοποιείται η εταιρική στρατηγική, ορίζονται οι στόχοι, παρακολουθούνται, ελέγχονται και δρομολογούνται οι διαδικασίες βελτιστοποίησης τόσο σε διοικητικό όσο και σε τακτικό επίπεδο. Τα προηγμένα τεχνολογικά χαρακτηριστικά του Entersoft Mobile® το ενοποιούν με το υπάρχον ERP ή και CRM, πληροφοριακό σύστημα της εταιρείας, ενισχύοντας την αποδοτικότητά του.

Είναι μια αυτόνομη εφαρμογή για smartphones και tablets, ανεπτυγμένη στις πλατφόρμες iOS, για συσκευές της Apple, Windows Mobile 6.5, Windows Phone 7, Windows 8 και Android.

Υποστηρίζει επικοινωνία με Wi-Fi, GPRS, 3G, VPN, είναι πολυγλωσσικό και συγχρονίζει τα δεδομένα παραμετρικά σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης, από τον χρήστη στο κεντρικό σύστημα και από το σύστημα στο χρήστη ή σύνολο χρηστών.

Το λογισμικό ενσωματώνει ένα ισχυρό σύστημα ασφάλειας με Κεντρική Ενιαία Διαχείριση Συσκευών, ΜDM, διαθέτει πλήκτρο πανικού (panic button) που κλειδώνει την εφαρμογή, ενώ σε περίπτωση απώλειας της συσκευής μπορεί να διαγραφεί άμεσα το σύνολο των εταιρικών δεδομένων από αυτή.

Το Entersoft Mobile® μπορεί να εγκατασταθεί σε τοπική υποδομή ή στο cloud, είτε με άδεια χρήσης είτε ως SaaS

Όπως όλα τα πληροφοριακά συστήματα της Entersoft, το Entersoft Mobile®, είναι ένα εξελισσόμενο λογισμικό που προσφέρει την απαραίτητη ευελιξία στον οργανισμό που το χρησιμοποιεί, να προσαρμόζεται γρήγορα και ουσιαστικά στις αλλαγές του επιχειρηματικού της περιβάλλοντος. Έτσι, διασφαλίζεται η διαχρονικότητα της επένδυσης στο λογισμικό της και η συνεχής βελτίωση της αποτελεσματικότητα της.

Τo Entersoft Expert® είναι το πλέον σύγχρονο λογισμικό υποστήριξης της διοίκησης για τον έλεγχο και την ανάπτυξη μιας αναπτυσσόμενης επιχείρησης, με το πιο πλήρες σύστημα λογισμικού με ενιαία ERP, CRM, Retail, Mobile, E-Commerce και Business Intelligence λειτουργικότητα.

Αντικαθιστά σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα οποιοδήποτε υπάρχον λογισμικό εμπορικής και οικονομικής διαχείρισης και προσφέρει άμεση πληροφόρηση, απλότητα, ευχρηστία και εξοικείωση των χρηστών καθώς και ενοποίηση των δεδομένων μεταξύ των τμημάτων μιας επιχείρησης. Από την πρώτη ημέρα λειτουργίας του προσφέρει νέες βέλτιστες πρακτικές και διαδικασίες που μπορεί να εκμεταλλευτεί η επιχείρηση και ένα ευρύ φάσμα νέων, πλούσιων και πολυσύνθετων πληροφοριών για τη λήψη των επιχειρηματικών της αποφάσεων.
Τo Entersoft Expert® απευθύνεται σε δυναμικά αναπτυσσόμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και διαφοροποιείται σημαντικά από άλλα αντίστοιχα προϊόντα τόσο λόγω των έτοιμων μοντέλων οργάνωσης που εμπεριέχει όσο και λόγω της τεχνολογικής του ανωτερότητας, αφού βασίζεται εξ ολοκλήρου στη πιο σύγχρονη πλατφόρμα Microsoft®.NET.

Οι ενότητες του Entersoft Expert® που συνθέτουν το ERP υποσύστημά του, περιλαμβάνει όλη την αναγκαία λειτουργικότητα που απαιτεί μια μικρομεσαία επιχείρηση για την καθημερινή της λειτουργία. Διαθέτει ενσωματωμένη προπαραμετροποιημένη βάση δεδομένων και προτείνει έτοιμο προς χρήση λογιστικό σχέδιο, για άμεση λειτουργία. Επιπλέον διαθέτει έτοιμα και προπαραμετροποιήμενα όλα τα απλά αλλά και πιο εξειδικευμένα σενάρια χρήσης του συστήματος ώστε να εξασφαλίσει την γρήγορη υλοποίηση και αξιοποίηση του συστήματος.

Ένα ERP σύστημα που διαχειρίζεται, οργανώνει και εξασφαλίζει την ολοκλήρωση των εταιρικών διαδικασιών, προσφέροντας ενιαία και πλούσια πληροφόρηση για όλες τις δραστηριότητες της επιχείρησης, δημιουργώντας τις συνθήκες για καλύτερο έλεγχο της επιχείρησης και αξιοποίηση των ευκαιριών.

Το υποσύστημα ERP του Entersoft Expert® περιλαμβάνει ολοκληρωμένες λύσεις για:

· Οικονομική Διαχείριση

· Γενική Λογιστική

· Προϋπολογισμός & Έλεγχος

· Χρηματοοικονομική Διαχείριση

· Διαχείριση Εισπρακτέων και Πληρωτέων

· Διαχείριση Αποθεμάτων και Αποθηκών

· Διαχείριση Πωλήσεων και Διανομών

· Διαχείριση Αγορών και Προμηθειών

· Διαχείριση Παραγωγής

· Διαχείριση Έργων

Το υποσύστημα CRM καλύπτει όλες τις βασικές ανάγκες διαχείρισης πελατειακών σχέσεων μιας μικρομεσαίας επιχείρησης. Διαχείριση επαφών, δραστηριότητες Πωλήσεων και ευκαιριών Πώλησης, διαχείριση παραπόνων και Εξυπηρέτησης Πελατών. Συλλειτουργεί πλήρως με το ERP, δημιουργώντας ένα ενιαίο περιβάλλον διαχείρισης και λειτουργίας και προσφέρει τη συνολική εικόνα της επιχείρησης σε πραγματικό χρόνο.

Αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο παρακολούθησης όλων των διεργασιών της επιχείρησης που αφορούν στη διαχείριση των σχέσεων με πελάτες και συναλλασσόμενους. Ταυτόχρονα συντελεί καθοριστικά στη βελτιστοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών αλλά και στη τόνωση της εξωστρέφειας της επιχείρησης.

Είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης της δραστηριότητας των πωλήσεων που προσφέρει άμεση διαχείριση και αξιοποίηση του συνόλου των πληροφοριών που απαιτούνται τόσο από τη Διεύθυνση Πωλήσεων όσο και από το Στέλεχος Πωλήσεων, ακόμα και από απόσταση μέσα από το Microsoft® Outlook ή και από mobile συσκευές (Windows compatible Smart phones, tablets, iPhone και iPad).

Απλό, εύχρηστο και ευέλικτο, εξασφαλίζει τη γρήγορη εξοικείωση των χρηστών, βελτιστοποιεί τις ροές εργασίας, και αναβαθμίζει το επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών.

Το CRM® υποσύστημα του Entersoft Expert λειτουργεί συνδυαστικά με το Expert ERP ή και αυτόνομα και περιλαμβάνει ολοκληρωμένες λύσεις για:

1. Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων

· Sales Force Automation

· Διαχείριση Πωλητών-Προμηθειών

· Διαχείριση Ευκαιριών Πώλησης

· Διαχείριση Συμβάσεων

2. Διαχείριση Marketing

· Customer Profiling & Segmentation

· Marketing Campaigns

· Ερωτηματολόγια / Έρευνες

· SMS/MMS Marketing

· Διαχείριση Εκδηλώσεων (Event Management)

3. Διαχείριση Service & Customer Care

· Διαχείριση Service

· Διαχείριση Παραπόνων

· Διαχείριση Βάσης Γνώσης

4. Διασύνδεση με Τηλεφωνικά Κέντρα (CTI connection)

5. Ολοκλήρωση με Microsoft Outlook, Lotus Notes

Ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα ηλεκτρονικού εμπορίου, ενοποιημένο με το ERP & CRM σύστημα του Entersoft Expert® και λειτουργεί συνδυαστικά με οποιοδήποτε άλλο ERP ή CRM λογισμικό.

Προσφέρει εντυπωσιακή εμφάνιση, είναι ιδιαίτερα απλό στην εφαρμογή του, παρέχει ολοκληρωμένη διαχείριση, από την προβολή των προϊόντων έως την εφαρμογή εμπορικών πολιτικών και τον πιστωτικό έλεγχο των συναλλασσομένων, με αυτοματοποιημένες διαδικασίες. Το σύστημα αντλεί όλες τις πληροφορίες αυτόματα και σε πραγματικό χρόνο από το ERP ή και CRM της εταιρείας, διατηρώντας πλήρως ενημερωμένο το portal.

Το Entersoft Ε-Commerce® υποστηρίζει πλήρως και συνολικά όλες τις λειτουργίες ηλεκτρονικού εμπορίου, B2C και Β2Β και εταιρικού portal. Είναι ένα αυτόνομο προηγμένο λογισμικό ηλεκτρονικού εμπορίου, αλλά και πλήρως ενοποιημένο με ERP και CRM.

To Retail υποσύστημα του Entersoft Expert® είναι ένα μοντέρνο λογισμικό καταστήματος λιανικής για τις front office λειτουργίες του. Προσφέρει υβριδική λειτουργικότητα, online και offline και είναι πλήρως ενοποιημένο με το backoffice ERP, CRM και E-Commerce.

Το λογισμικό βελτιστοποιεί τις διαδικασίες της επιχείρησης από την διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας έως τη βέλτιστη εμπειρία του καταναλωτή και την ενίσχυση της πιστότητάς του, συντελεί στην σημαντική μείωση του διαχειριστικού κόστους αλλά και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του οργανισμού.

Υποστηρίζει την αποτελεσματική διαχείριση των εμπορευμάτων, των διαδικασιών, των συναλλαγών αλλά και των πελατειακών σχέσεων της επιχείρησης, ενισχύοντας τις στρατηγικές της επιλογές.

Η ολοκληρωμένη και άμεση ενημέρωση των σημείων λιανικής με τις Εμπορικές Πολιτικές που αποφασίζονται, με τις Προωθητικές Ενέργειες που «τρέχουν» τόσο μαζικά στα καταστήματα, όσο και επιλεκτικά ανά περιοχή για παράδειγμα, προσφέρουν την ευελιξία που απαιτεί το σύγχρονο και εξαιρετικά δυναμικό λιανεμπόριο.

Το υποσύστημα λιανικής του Entersoft Expert® υποστηρίζει όλο τον εμπορικό κύκλο, Παραγγελίες, Παραλαβές, Πωλήσεις, Πληρωμές, Τιμολογήσεις, Επιστροφές, κοστολόγηση πολλαπλών παραλαβών, συγκέντρωση Δελτίων Λιανικής και συμφωνία Ζ Ημέρας. Ισχυρά παραμετροποιήσιμη πρόταση αναπαραγγελίας από τα καταστήματα στα κεντρικά και από τα κεντρικά στους προμηθευτές ή απευθείας στους προμηθευτές.

Παρέχει πλήρες, πλούσιο και τυποποιημένο Reporting ανά υποκατάστημα και ταμείο για οποιαδήποτε ομαδοποίηση Ειδών – Πελατών, ανάλυση πωλήσεων ανά ώρα, είδος, ομάδα, οικογένεια ειδών κλπ. Διαθέτει, Desktop Gadget για τον άμεσο εποπτικό έλεγχο των καταστημάτων. Παράλληλα έχει ενσωματωμένες βέλτιστες πρακτικές και είναι σχεδιασμένο ώστε να προσαρμόζεται απόλυτα στις ανάγκες της κάθε αγοράς χωρίς να απαιτούνται χρονοβόρες διαδικασίες από ειδικούς.

 • Διαχείριση Point Of Sales
 • Διαχείριση Καρτών Μελών (Bonus Cards)
 • Πολιτική Επιστροφών
 • Προτάσεις Ανατροφοδότησης Stock Καταστημάτων
 • Εκκαθάριση Πιστωτικών κρατών
 • Retail Διασύνδεση με συστήματα Επισκεψιμότητας
 • Retail Διασύνδεση με συστήματα ΑΤΜ
 • Retail Διασύνδεση με συστήματα Ηλεκτρονικών Ετικετών Ραφιών

Οι εφαρμογές mobile της Entersoft βοηθούν τη σύγχρονη επιχείρηση να οργανώσει και να ελέγξει τη δραστηριότητά της και τις σχέσεις της με την αγορά, επιτρέποντας στα στελέχη της να ολοκληρώνουν το έργο τους έχοντας στη διάθεσή τους παντού, τις ευκολίες που απολαμβάνουν και στο γραφείο τους.

Τα mobile στελέχη ανταποκρίνονται ταχύτερα και αποτελεσματικότερα στις προκλήσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και στις ανάγκες των πελατών τους με την χρήση τεχνολογιών αιχμής, έχοντας μαζί τους παντού και πάντα τα εργαλεία και την πληροφόρηση που χρειάζονται μέσα από ένα smartphone ή ένα tablet.

Η αποτελεσματική λύση mobile ξεκινά και καταλήγει στο back office σύστημα, γιατί μέσω αυτού σχεδιάζεται και υλοποιείται η εταιρική στρατηγική, ορίζονται οι στόχοι, παρακολουθούνται, ελέγχονται και δρομολογούνται οι διαδικασίες βελτιστοποίησης τόσο σε διοικητικό όσο και σε τακτικό επίπεδο. Τα προηγμένα τεχνολογικά χαρακτηριστικά του Entersoft Mobile® το ενοποιούν με το υπάρχον ERP ή και CRM, πληροφοριακό σύστημα της εταιρείας, ενισχύοντας την αποδοτικότητά του.

Είναι μια αυτόνομη εφαρμογή για smartphones και tablets, ανεπτυγμένη στις πλατφόρμες iOS, για συσκευές της Apple, Windows Mobile 6.5, Windows Phone 7, Windows 8 και Android.

Υποστηρίζει επικοινωνία με Wi-Fi, GPRS, 3G, VPN, είναι πολυγλωσσικό και συγχρονίζει τα δεδομένα παραμετρικά σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης, από τον χρήστη στο κεντρικό σύστημα και από το σύστημα στο χρήστη ή σύνολο χρηστών.

Το λογισμικό ενσωματώνει ένα ισχυρό σύστημα ασφάλειας με Κεντρική Ενιαία Διαχείριση Συσκευών, ΜDM, διαθέτει πλήκτρο πανικού (panic button) που κλειδώνει την εφαρμογή, ενώ σε περίπτωση απώλειας της συσκευής μπορεί να διαγραφεί άμεσα το σύνολο των εταιρικών δεδομένων από αυτή.

Το Entersoft Mobile® μπορεί να εγκατασταθεί σε τοπική υποδομή ή στο cloud, είτε με άδεια χρήσης είτε ως SaaS

Όπως όλα τα πληροφοριακά συστήματα της Entersoft, το Entersoft Mobile®, είναι ένα εξελισσόμενο λογισμικό που προσφέρει την απαραίτητη ευελιξία στον οργανισμό που το χρησιμοποιεί, να προσαρμόζεται γρήγορα και ουσιαστικά στις αλλαγές του επιχειρηματικού της περιβάλλοντος. Έτσι, διασφαλίζεται η διαχρονικότητα της επένδυσης στο λογισμικό της και η συνεχής βελτίωση της αποτελεσματικότητα της.

Entersoft CRM®, είναι ένα καινοτομικό σύστημα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRM) που καλύπτει όλες τις ενέργειες των τμημάτων Πωλήσεων, Marketing, Εξυπηρέτησης Πελατών και Service (SLAs). Συλλειτουργεί πλήρως με το ERP, δημιουργώντας ένα ενιαίο περιβάλλον διαχείρισης και λειτουργίας και προσφέρει τη συνολική εικόνα της επιχείρησης σε πραγματικό χρόνο.

Τo Entersoft CRM® αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο οργάνωσης, προγραμματισμού και παρακολούθησης όλων των διεργασιών της επιχείρησης που αφορούν στη διαχείριση των σχέσεων με πελάτες και συναλλασσόμενους. Ταυτόχρονα συντελεί καθοριστικά στη βελτιστοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών αλλά και στη τόνωση της εξωστρέφειας της επιχείρησης.

Απλό, εύχρηστο και ευέλικτο, το Entersoft CRM® εξασφαλίζει τη γρήγορη εξοικείωση των χρηστών, αυξάνει την παραγωγικότητα και ετοιμότητα τους, προσφέροντας συντονισμένη και άριστη εξυπηρέτηση, αναβαθμίζοντας το επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών.

Προσφέρει άμεση διαχείριση και αξιοποίηση του συνόλου των πληροφοριών που απαιτούνται ακόμα και από απόσταση μέσα από το Microsoft® Outlook ή και από mobile συσκευές (Windows compatible Smart phones, tablets, iPhone και iPad).

Οι αναλυτικές πληροφορίες και τα δεδομένα της Επιχειρηματικής Ευφυΐας που προσφέρει το Entersoft CRM®βοηθούν την επιχείρηση να διαμορφώσει εστιασμένες ενέργειες επικοινωνίας, προώθησης, marketing και εμπορικής πολιτικής, που προγραμματισμένα και μεθοδικά οδηγούν την επιχείρηση στην ανάπτυξη και στη διαφοροποίησή της από τον ανταγωνισμό.

Το Entersoft CRM® λειτουργεί συνδυαστικά με το Entersoft ERP ή και αυτόνομα και περιλαμβάνει ολοκληρωμένες λύσεις για:

1. Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων

· Sales Force Automation

· Διαχείριση Πωλητών-Προμηθειών

· Διαχείριση Ευκαιριών Πώλησης

· Διαχείριση Συμβάσεων

· Διαχείριση Συνδρομών

2. Διαχείριση Marketing

· Customer Profiling & Segmentation

· Marketing Campaigns

· Ερωτηματολόγια / Έρευνες

· SMS/MMS Marketing

· Διαχείριση Εκδηλώσεων (Event Management)

3. Διαχείριση Service & Customer Care

· Διαχείριση Service

· Διαχείριση Συμφωνιών Υποστήριξης (SLAs)

· Διαχείριση Παραπόνων

· Διαχείριση Βάσης Γνώσης

4. Διασύνδεση με Τηλεφωνικά Κέντρα (CTI connection)

5. Ολοκλήρωση με Microsoft Outlook, Lotus Notes

Το Entersoft CRM® παρέχει ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης της δραστηριότητας των πωλήσεων. Προηγμένα λειτουργικά χαρακτηριστικά και ευχρηστία προσφέρουν αμεσότητα στη διαχείριση του συνόλου των πληροφοριών για τους υπάρχοντες και τους υποψήφιους πελάτες, ενώ το Mobile SFA δίνει δυνατότητα στους πωλητές να έχουν πρόσβαση μέσω smartphones και tablet συσκευών (π.χ. iPAD).

Το Entersoft CRM® διαχειρίζεται και παρακολουθεί τη συνολική εικόνα του pipeline των πωλήσεων και των ευκαιριών πώλησης, προσφέρει πλούσια και αναλυτική πληροφόρηση για την πρόβλεψη πωλήσεων, συντελεί στη συντόμευση του κύκλου πώλησης και βελτιστοποιεί το κόστος των διαδικασιών και δίνει στοιχεία για την επίτευξη των στόχων των πωλητών και του προϋπολογισμού πωλήσεων.

Επιπλέον παρέχει αναλυτικά reports, dashboards και αναλύσεις Επιχειρηματικής Ευφυΐας σας παρέχουν την απαιτούμενη διαφάνεια και ελεγξιμότητα των διαδικασιών πώλησης, ευελιξία στη διαμόρφωση των ενεργειών και της στρατηγικής στόχευσης σας με ενημερωμένες αποφάσεις. Περιλαμβάνει λειτουργικότητα για:

 • Διαχείριση λογαριασμών πελατών κι υποψήφιων πελατών
 • Τμηματοποίηση πελατολογίου (Customer Segmentation) και Παρακολούθηση αγοραστικής συμπεριφοράς (Profiling)
 • Διαχείριση πωλητών, στόχων και προϋπολογισμού πωλήσεων
 • Δρομολόγηση πωλητών – Προσφορές και Παραγγελίες
 • Διαχείριση Lead και Ευκαιριών Πώλησης
 • Mobile Sales Force Automation (SFA)
 • BI Dashboards για ανάλυση πωλήσεων ειδών, πελατών, πωλητών, γεωγραφικών περιοχών κ.λπ.

Με το Entersoft CRM® αποκτάτε ένα πολύτιμο εργαλείο για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και αξιολόγηση στοχευμένων και αποδοτικών προωθητικών ενεργειών, εκστρατειών επικοινωνίας και έρευνας αγοράς.

Δημιουργείστε στατικές και δυναμικές λίστες για την αυτοματοποιημένη αλλά και στοχευμένη επικοινωνία με τα κοινά που σας ενδιαφέρουν να προσεγγίσετε. Κατηγοριοποιήστε το πελατολόγιό σας με δυναμικά κριτήρια αγοραστικής συμπεριφοράς και εκτελέστε προωθητικές ενέργειες με χρήση SMS, email, Internet. ΤοEntersoft CRM® σας επιτρέπει να σχεδιάσετε, να προγραμματίσετε και να αξιολογήσετε τις εκστρατείες, εκδηλώσεις και τα επικοινωνιακά σας πλάνα, εύκολα, γρήγορα και με ακρίβεια.

Οι αναλυτικές πληροφορίες και τα δεδομένα της Επιχειρηματικής Ευφυΐας που προσφέρει το Entersoft CRM® βοηθούν την επιχείρηση να διαμορφώσει εστιασμένες ενέργειες επικοινωνίας, προώθησης, marketing και εμπορικής πολιτικής, που προγραμματισμένα και μεθοδικά οδηγούν την επιχείρηση στην ανάπτυξη και στη διαφοροποίησή της από τον ανταγωνισμό.

Διαχείριση Marketing

· Customer Profiling & Segmentation

· Marketing Campaigns

· Ερωτηματολόγια / Έρευνες

· SMS/MMS Marketing

· Διαχείριση Εκδηλώσεων (Event Management)

Το Entersoft Service Management αποτελεί βασικό υποσύστημα του Entersoft CRM® που καλύπτει όλο το φάσμα των αναγκών που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση πελατών. Παρέχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες στην επιχείρηση ώστε να βελτιστοποιεί τις λειτουργίες της, να μπορεί να αναπτύξει νέα, προστιθέμενης αξίας προϊόντα υπηρεσιών, επιτυγχάνοντας την διαφοροποίησή της και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά της.

Το Entersoft Service Management, αυτοματοποιεί όλες τις εμπλεκόμενες διαδικασίες, από την στιγμή της αναγγελίας ενός αιτήματος εξυπηρέτησης, τη διαχείριση και παρακολούθησή του, τη λύση του και τιμολόγησή του, έως και την αξιολόγηση της ποιότητας απόκρισης και απόδοσης των προσφερόμενων υπηρεσιών. Αναβαθμίζει την ποιότητα υπηρεσιών προσφέροντας λειτουργικότητες συσχέτισης βλαβών με τυπικές επιλύσεις αλλά και άρθρα στη Βάση Γνώσης Τεχνικών Πληροφορικών. Υποβοηθάει την ανάπτυξη των σχέσεων με τους πελάτες με τη συστηματική παρακολούθηση των παραπόνων τους καθώς και των διαδικασιών επίλυσής τους.

Η διαχείριση και παρακολούθηση των Συμβολαίων Παροχής Υπηρεσιών (Service Level Agreements) γίνεται εύκολα, απλά και με ακρίβεια. Οι όροι κάθε συμβολαίου ορίζονται, διαχειρίζονται και παρακολουθούνται και γίνεται αξιολόγηση του συνολικού κόστους του κάθε συμβολαίου, σύμφωνα με τις τιμολογιακές πολιτικές που το διέπουν. Η διάκριση των συμβατικών από τις εξω-συμβατικές υποχρεώσεις και η δυνατότητα επακριβούς αιτιολόγησής τους και τιμολόγησής τους διασφαλίζει την αξιοπιστία της εταιρείας απέναντι στον πελάτη, αλλά και τις προβλέψεις χρηματορροής για τη διοίκηση. Παράλληλα, το σύστημα υπολογίζει με αυτόματο τρόπο τον κύκλο ζωής των συμβολαίων και μπορεί να διαχειριστεί ανανεώσεις και παραρτήματα στα υπάρχοντα συμβόλαια, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

Το εξαιρετικά ευέλικτο και διαμορφώσιμο μοντέλο δημιουργίας παρεχόμενων υπηρεσιών του Entersoft Service Management, ο ορισμός και δημιουργία εξειδικευμένων και συνδυαστικών πακέτων παρεχόμενων υπηρεσιών με πολλαπλά κριτήρια διαμόρφωσης, είναι κάποια από τα χαρακτηριστικά του που το καθιστούν φιλικό στον χρήστη, αποτελεσματικό στον πελάτη και αξιόπιστο στην επιχείρηση.

Τo Entersoft CRM® παρέχει ένα ολοκληρωμένο σύστημα οργάνωσης και παρακολούθησης των εργασιών εξυπηρέτησης, που αποσκοπεί στη παροχή σταθερής ποιότητας υπηρεσιών, τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας και του κόστους, καθώς και τη βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών σας.

Καλύπτει όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων εξυπηρέτησης, όπως Τηλεφωνική Υποστήριξη – Help Desk, όπου διαχειρίζεται και καταγράφει υποθέσεις υποστήριξης, κλήσεις και επικοινωνίες με όλους τους τρόπους, τηλέφωνο, email, fax, internet και SMS, ακόμα και σε διασύνδεση με εξωτερικά call centers, τόσο για εισερχόμενες όσο και για εξερχόμενες κλήσεις. Η διασύνδεση με το σύστημα CTI προσφέρει άμεση αναγνώριση του πελάτη και παρουσίαση όλων των πληροφοριών που τον αφορούν, επιταχύνοντας την ορθότερη εξυπηρέτησή του.

Η Βάση Γνώσης, του συστήματος προσφέρει άμεση πρόσβαση ακόμα και απομακρυσμένη, σε θέματα, επιλύσεις και άρθρα γνώσης που στοιχειοθετούν τη γρήγορη και καταρτισμένη εξυπηρέτηση των πελατών και του κοινού της επιχείρησης δημιουργώντας σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

Το σύστημα διαθέτει ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραπόνων, που παρακολουθεί, καταγράφει, κατηγοριοποιεί και προωθεί το κάθε παράπονο προς επίλυση, ενώ δίνει στατιστικά στοιχεία για την περαιτέρω επεξεργασία τους και την κοστολόγησή τους.

Με το Entersoft CRM® μπορείτε να διαμορφώσετε την Εξυπηρέτηση των Πελατών σας, όπως εσείς επιθυμείτε και σύμφωνα με τα πρότυπα και τις διαδικασίες ISO της εταιρείας σας.

Αναλυτικές πληροφορίες και δεδομένα της Επιχειρηματικής Ευφυΐας συντελούν στη βελτίωση της διαχείρισης των διαδικασιών εξυπηρέτησης και του κόστους τους, προσφέροντας συντονισμένη, άριστη εξυπηρέτηση στο εταιρικό κοινό που ενισχύει την εξωστρέφεια της επιχείρησης.

1. Εξυπηρέτηση Πελατών – Customer Care

· Τηλεφωνική Υποστήριξη – Help Desk

· Διαχείριση Βάσης Γνώσης

· Διαχείριση Παραπόνων

· Διαχείριση Συμβάσεων

· Διαχείριση Service (δείτε το Entersoft Service Management)

 

2. Διασύνδεση με Τηλεφωνικά Κέντρα (CTI connection)

Με τo Entersoft CRM® μπορείτε να αυτοματοποιήσετε και να διασφαλίσετε τις ροές εργασίας των επιχειρηματικών σας διαδικασιών διατμηματικά, ελαχιστοποιώντας τις χειρονακτικές, επαναλαμβανόμενες και γραφειοκρατικές ρουτίνες εργασίας.

Η τυποποίηση και ενιαία διαχείριση των εταιρικών διαδικασιών και η δυνατότητα εφαρμογής επιχειρηματικών κανόνων, αναβαθμίζουν την ποιότητα εργασίας, μειώνουν τον διαχειριστικό χρόνο και βελτιστοποιούν το λειτουργικό κόστος της επιχείρησης.

Το Entersoft CRM® έχει χρησιμοποιηθεί σε πολύ απαιτητικές εφαρμογές Operations που ποικίλλουν από εσωτερικές διαδικασίες προγραμματισμού εγκαταστάσεων συσκευών μέχρι σύνθετες διαδικασίες service αεροπορικών εταιρειών με αυξημένες ανάγκες κάλυψης απαιτητικών προτύπων ασφάλειας.

Το Entersoft Retail® παρέχει τη δυνατότητα της πλήρους εκμετάλλευσης των δυνατοτήτων του Ενοποιημένου Συστήματος Entersoft CRM®.

Η καταγραφή των δημογραφικών και λοιπών χαρακτηριστικών των πελατών, η ανάλυση της επισκεψιμότητας στα καταστήματα, σε ώρες, μέρες, ανά ζώνη εμπορευμάτων μέσα στο κατάστημα, οι δείκτες μετατροπής πωλήσεων, κ.λπ., παράγουν στοιχεία και πληροφορίες που οδηγούν σε αποφάσεις βελτιστοποίησης της λειτουργίας, εξοικονόμησης πόρων και αύξησης των πωλήσεων και της κερδοφορίας.

Οι επιλογές και οι προτιμήσεις των πελατών, αλλά και η διαχείριση του συστήματος παραπόνων, παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες βελτίωσης της στρατηγικής προσέγγισης και αποτελεσματικότερης επικοινωνίας με τον καταναλωτή, δημιουργώντας ικανοποιημένους και πιστούς πελάτες.

Oι προωθητικές ενέργειες γίνονται απόλυτα στοχευμένες ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες του κάθε πελάτη, ενισχύοντας την πιστότητα (loyalty) με κάρτες μελών ή κάρτες bonus. Επιπρόσθετα η εύχρηστη λειτουργία και χρήση του SMS Marketing μέσα από το σύστημα προσδίδει τα πλεονεκτήματα της άμεσης, διακριτικής, και οικονομικής επικοινωνίας με τους πελάτες, η οποία προβάλει άμεσα τα αποτελέσματά της.

Με την πλούσια λειτουργικότητα του Entersoft CRM® έχει πολλαπλές εφαρμογές στο Λιανεμπόριο ώστε να εξυπηρετεί αλλά και να προάγει την πώληση, όπως:

Τα Info Kiosks που παρέχουν πληροφορίες για τα προϊόντα που ενδιαφέρουν τον καταναλωτή, δίνοντάς του επιπλέον ιδέες, να προβάλει τις τρέχουσες προσφορές ή προωθητικές ενέργειες του καταστήματος, να δημιουργήσει ευκαιρίες πώλησης up selling ή cross selling.

PIM-Product Information Management, ένα σύστημα που διαχειρίζεται τις πληροφορίες των ειδών που διαθέτει η επιχείρηση, όπως τεχνικά χαρακτηριστικά, εγχειρίδια εγκατάστασης, χρόνοι παράδοσης, διαθεσιμότητα, παρεμφερή ή συμπληρωματικά προϊόντα στο είδος αναφοράς, τις προσφορές κ.ο.κ. Το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου ειδών, «κάνει» το προσωπικό εξυπηρέτησης του κάθε καταστήματος το πιο ενημερωμένο της αγοράς.

Digital Signage, το λογισμικό μεταφέρει αυτόματα τα δεδομένα των τιμών και των προωθητικών ενεργειών που έχουν αποφασιστεί, στην ηλεκτρονική σήμανση του ραφιού ή ακόμα και στις ηλεκτρονικές διαφημιστικές επιγραφές που διαθέτει το κατάστημα, για την στοχευμένη προώθηση και ενημέρωση του καταναλωτικού σας κοινού.

Η άμεση και σε πραγματικό χρόνο πρόσβαση στο εταιρικό CRM μέσω ενός smartphone ή tablet επιτρέπει στα στελέχη να ενημερώνονται και να ενημερώνουν τις επαφές τους, να διαχειρίζονται τις ευκαιρίες πώλησης και τα θέματα που αφορούν τους πελάτες, συμβάλλοντας στην αύξηση της παραγωγικότητας και στη μείωση του διαχειριστικού χρόνου και κόστους των mobile στελεχών σας.

Οι εφαρμογές mobile της Entersoft βοηθούν τη σύγχρονη επιχείρηση να οργανώσει και να ελέγξει τη δραστηριότητά της και τις σχέσεις της με την αγορά επιτρέποντας στα στελέχη της να ολοκληρώνουν το έργο τους, έχοντας στη διάθεσή τους παντού τις ευκολίες που απολαμβάνουν και στο γραφείο τους.

Σημαντικό πλεονέκτημα των mobile εφαρμογών της Entersoft είναι ότι διέπονται από την κοινή βάση δεδομένων του κεντρικού ERP ή και CRM συστήματος χωρίς διπλοκαταχωρήσεις διοχετεύοντας την κοινή πληροφορία σε όλα τα κανάλια επικοινωνίας του οργανισμού είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό περιβάλλον του.


To Entersoft Retail® είναι ένα μοντέρνο και αυτόνομο λογισμικό και αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη πρόταση για αλυσίδες λιανικής και franchising. Προσφέρει υβριδική λειτουργικότητα, online και offline και είναι πλήρως ενοποιημένο με ERP, CRM και E-Commerce.

Το λογισμικό βελτιστοποιεί τις διαδικασίες της επιχείρησης από την διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας έως τη βέλτιστη εμπειρία του καταναλωτή και την ενίσχυση της πιστότητάς του, συντελεί στην σημαντική μείωση του διαχειριστικού κόστους αλλά και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του οργανισμού.

Το Entersoft Retail® υποστηρίζει την αποτελεσματική διαχείριση των εμπορευμάτων, των διαδικασιών, των συναλλαγών αλλά και των πελατειακών σχέσεων της επιχείρησης, ενισχύοντας τις στρατηγικές της επιλογές.

Η ολοκληρωμένη και άμεση ενημέρωση των σημείων λιανικής με τις Εμπορικές Πολιτικές που αποφασίζονται, με τις Προωθητικές Ενέργειες που «τρέχουν» τόσο μαζικά στα καταστήματα, όσο και επιλεκτικά ανά περιοχή για παράδειγμα, προσφέρουν την ευελιξία που απαιτεί το σύγχρονο και εξαιρετικά δυναμικό λιανεμπόριο.

Το Entersoft Retail® υποστηρίζει όλο τον εμπορικό κύκλο, Παραγγελίες, Παραλαβές, Πωλήσεις, Πληρωμές, Τιμολογήσεις, Επιστροφές, κοστολόγηση πολλαπλών παραλαβών, συγκέντρωση Δελτίων Λιανικής και συμφωνία Ζ Ημέρας. Ισχυρά παραμετροποιήσιμη πρόταση αναπαραγγελίας από τα καταστήματα στα κεντρικά και από τα κεντρικά στους προμηθευτές ή απευθείας στους προμηθευτές.

Παρέχει πλήρες, πλούσιο και τυποποιημένο Reporting ανά υποκατάστημα και ταμείο για οποιαδήποτε ομαδοποίηση Ειδών – Πελατών, ανάλυση πωλήσεων ανά ώρα, είδος, ομάδα, οικογένεια ειδών κλπ. Διαθέτει, Desktop Gadget για τον άμεσο εποπτικό έλεγχο των καταστημάτων. Παράλληλα έχει ενσωματωμένες βέλτιστες πρακτικές και είναι σχεδιασμένο ώστε να προσαρμόζεται απόλυτα στις ανάγκες της κάθε αγοράς χωρίς να απαιτούνται χρονοβόρες διαδικασίες από ειδικούς. Επιπλέον περιλαμβάνει λειτουργικότητα και για :

 • Διαχείριση Καρτών Μελών (Bonus Cards)
 • Πολιτικές Επιστροφών
 • Προτάσεις Ανατροφοδότησης Stock Καταστημάτων
 • Εκκαθάριση Πιστωτικών κρατών
 • Διαχείριση Point Of Sales
 • Διασύνδεση με συστήματα Επισκεψιμότητας Καταστήματος
 • Διασύνδεση με συστήματα ΑΤΜ
 • Διασύνδεση με συστήματα Ηλεκτρονικών Ετικετών Ραφιών

Η λειτουργία του ταμείου με το Entersoft Retail® είναι φιλική και γρήγορη και συμβάλει στην βελτιωμένη εμπειρία του καταναλωτή σε όλο το φάσμα της διαχείρισης.

Υποστηρίζονται όλοι οι τρόποι είσπραξης και εξόφλησης, Μετρητά, Πιστωτικές Κάρτες (ελεύθερος αριθμός δόσεων), Δωροεπιταγές, Εκπτωτικά Κουπόνια, Εξαργύρωση Καρτών Βonus, Πιστωτικά Σημειώματα, Προκαταβολή και Συμψηφισμός Προκαταβολής στην απόδειξη, Ξένα νομίσματα, Αυτόματα ρέστα.

Το σύστημα διαθέτει τη δυνατότητα αυτόματης εκκαθάρισης των πιστωτικών καρτών. Η διαδικασία αυτή παρέχει σημαντικά οφέλη έναντι γραφειοκρατικών και χρονοβόρων διαδικασιών προσφέροντας καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτηση στον αγοραστή. Μειώνονται οι χρόνοι αναμονής για εκκαθάριση κάρτας στο POS (Internet vs. phone), τα τηλεφωνικά κόστη εφόσον υπάρχει σύνδεση internet ADSL, ενώ μειώνεται ο απαιτούμενος χρόνος για τις συμφωνίες των extrait των τραπεζών από το λογιστήριο.

Επιπλέον κάθε υπολογιστής (ταμείο), έχει τη δυνατότητα Ηλεκτρονικής Υπογραφής πολλών χειριστών, ενώ παρέχονται δικαιώματα «ξεκλειδώματος» για ακυρώσεις παραστατικών και διορθώσεις. Μέσα από την οθόνη του ταμείου μπορούν να στέλνονται μηνύματα μεταξύ των καταστημάτων για κρατήσεις, ενώ ένα ταμείο μπορεί να έχει πολλαπλές οθόνες πώλησης (multi-queue), για την άμεση εξυπηρέτηση του επόμενου πελάτη σε περίπτωση αναμονής του προηγούμενου ταμείου για οποιοδήποτε λόγο, ενισχύοντας την ταχύτερη εξυπηρέτηση του καταναλωτή.

Το λογισμικό υποστηρίζει όλο τον εμπορικό κύκλο, Παραγγελίες, Παραλαβές, Πωλήσεις, Πληρωμές, Τιμολογήσεις, Επιστροφές, κοστολόγηση πολλαπλών παραλαβών, συγκέντρωση Δελτίων Λιανικής και συμφωνία Ζ Ημέρας. Ισχυρά παραμετροποιήσιμη πρόταση αναπαραγγελίας από τα καταστήματα στα κεντρικά και από τα κεντρικά στους προμηθευτές ή απευθείας στους προμηθευτές.

Πλήρες, πλούσιο και τυποποιημένο Reporting ανά υποκατάστημα και ταμείο για οποιαδήποτε ομαδοποίηση Ειδών – Πελατών, ανάλυση πωλήσεων ανά ώρα, είδος, ομάδα, οικογένεια ειδών κλπ. Διαθέτει, Desktop Gadget για τον άμεσο εποπτικό έλεγχο των καταστημάτων. Παράλληλα έχει ενσωματωμένες βέλτιστες πρακτικές και είναι σχεδιασμένο ώστε να προσαρμόζεται απόλυτα στις ανάγκες της κάθε αγοράς χωρίς να απαιτούνται χρονοβόρες διαδικασίες από ειδικούς.

Το Entersoft Retail® παρέχει τη δυνατότητα της πλήρους εκμετάλλευσης των δυνατοτήτων του Ενοποιημένου Συστήματος Entersoft CRM®.

Η καταγραφή των δημογραφικών και λοιπών χαρακτηριστικών των πελατών, η ανάλυση της επισκεψιμότητας στα καταστήματα, σε ώρες, μέρες, ανά ζώνη εμπορευμάτων μέσα στο κατάστημα, οι δείκτες μετατροπής πωλήσεων, κ.λπ., παράγουν στοιχεία και πληροφορίες που οδηγούν σε αποφάσεις βελτιστοποίησης της λειτουργίας, εξοικονόμησης πόρων και αύξησης των πωλήσεων και της κερδοφορίας.

Οι επιλογές και οι προτιμήσεις των πελατών, αλλά και η διαχείριση του συστήματος παραπόνων, παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες βελτίωσης της στρατηγικής προσέγγισης και αποτελεσματικότερης επικοινωνίας με τον καταναλωτή, δημιουργώντας ικανοποιημένους και πιστούς πελάτες.

Oι προωθητικές ενέργειες γίνονται απόλυτα στοχευμένες ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες του κάθε πελάτη, ενισχύοντας την πιστότητα (loyalty) με κάρτες μελών ή κάρτες bonus. Επιπρόσθετα η εύχρηστη λειτουργία και χρήση του SMS Marketing μέσα από το σύστημα προσδίδει τα πλεονεκτήματα της άμεσης, διακριτικής, και οικονομικής επικοινωνίας με τους πελάτες, η οποία προβάλει άμεσα τα αποτελέσματά της.

Με την πλούσια λειτουργικότητα του Entersoft CRM® έχει πολλαπλές εφαρμογές στο Λιανεμπόριο ώστε να εξυπηρετεί αλλά και να προάγει την πώληση, όπως:

Τα Info Kiosks που παρέχουν πληροφορίες για τα προϊόντα που ενδιαφέρουν τον καταναλωτή, δίνοντάς του επιπλέον ιδέες, να προβάλει τις τρέχουσες προσφορές ή προωθητικές ενέργειες του καταστήματος, να δημιουργήσει ευκαιρίες πώλησης up selling ή cross selling.

PIM-Product Information Management, ένα σύστημα που διαχειρίζεται τις πληροφορίες των ειδών που διαθέτει η επιχείρηση, όπως τεχνικά χαρακτηριστικά, εγχειρίδια εγκατάστασης, χρόνοι παράδοσης, διαθεσιμότητα, παρεμφερή ή συμπληρωματικά προϊόντα στο είδος αναφοράς, τις προσφορές κ.ο.κ. Το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου ειδών, «κάνει» το προσωπικό εξυπηρέτησης του κάθε καταστήματος το πιο ενημερωμένο της αγοράς.

Digital Signage, το λογισμικό μεταφέρει αυτόματα τα δεδομένα των τιμών και των προωθητικών ενεργειών που έχουν αποφασιστεί, στην ηλεκτρονική σήμανση του ραφιού ή ακόμα και στις ηλεκτρονικές διαφημιστικές επιγραφές που διαθέτει το κατάστημα, για την στοχευμένη προώθηση και ενημέρωση του καταναλωτικού σας κοινού.

To Entersoft Mobile® Retail Sales Assistant ενισχύει την αποδοτικότητα των πωλητών λιανικής παρέχοντάς τους όλες τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε να εξυπηρετούν καλύτερα, γρηγορότερα, στοχευμένα και σε προσωπικό επίπεδο τους πελάτες τους.

Το φιλικό περιβάλλον της εφαρμογής επιτρέπει στον πωλητή να δίνει άμεσα απαντήσεις στις ερωτήσεις των πελατών κατά την περιήγησή τους μέσα στο κατάστημα, σε οτιδήποτε αφορά προϊόντα, χαρακτηριστικά, συμπληρωματικά είδη, παρόμοια είδη, διαθεσιμότητα, τιμές, συγκρίσεις, είδη σε προσφορά, νέα είδη κ.ά.

Ο καταναλωτής διευκολύνεται ώστε να επιλέξει και να αγοράσει, τα κατάλληλα προϊόντα για τις δικές τους ανάγκες, απολαμβάνοντας προσωπική φροντίδα, αναβαθμισμένο επίπεδο εξυπηρέτησης, χωρίς καθυστερήσεις και κενά, από πλήρως καταρτισμένο προσωπικό, διαμορφώνοντας συνολικά μια ευχάριστη εμπειρία αγορών. Το Mobile Retail Sales Assistant ενισχύει το Customer Experience αλλά και το Customer Loyalty.

Το λογισμικό συμβάλλει στην μεγιστοποίηση του κέρδους ανά κατηγορία ειδών, αξιοποιώντας το διαθέσιμο χώρο προβολής του καταστήματος – merchandising, τη δυνατότητα διορθώσεων σε αποθέματα στα ράφια με άμεσες αλλαγές, ή αναπληρώσεις αποθεμάτων σε κενά ράφια, τη δυνατότητα οποιαδήποτε στιγμή να πραγματοποιηθεί απογραφή ραφιού, να εφαρμοστούν επί τόπου μέσα στο κατάστημα προσφορές ή ειδικές εκπτώσεις, ή αντίστοιχα να ενισχυθούν προωθητικές ενέργειες και καμπάνιες για συγκεκριμένα είδη ή ομάδες ειδών.

Το Entersoft Mobile® Retail Sales Assistant εξορθολογεί τις λειτουργίες του σύγχρονου καταστήματος, ενισχύει τις πωλήσεις και την κερδοφορία, την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα του προσωπικού του καταστήματος, ενώ προσφέρει ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην επιχείρηση που το υιοθετεί παρέχοντας υψηλού επιπέδου Customer Experience στους πελάτες του.

Η E-Commerce λειτουργικότητα του Entersoft Retail® δημιουργεί εύκολα και απλά το ηλεκτρονικό σας κατάστημα, με κοινή βάση δεδομένων, ειδών, πελατών, εμπορικών πολιτικών κ.λπ., ώστε να μπορείτε να εφαρμόσετε άμεσα τις επικοινωνιακές, προωθητικές, loyalty και marketing ενέργειες σας, χωρίς χρονοβόρα διαχείριση.

Εκπτώσεις σε είδη και συνδυασμούς ειδών, είδη σε προσφορά, προσφορές για συγκεκριμένες χρονικές περιόδους σε κατηγορίες ειδών ή μεμονωμένα είδη, εκπτωτικές πολιτικές, συχνότητα αγορών, δωρεάν αποστολές, πολλαπλοί τρόποι πληρωμής, δώρα, κουπόνια, σχήματα ενίσχυσης της πιστότητας του πελάτη (Loyalty), στρατηγική επικοινωνίας με τον πελάτη, με newsletters, δείγματα προϊόντων, διαχείριση παραπόνων, εύκολη αλλαγή «βιτρίνας» του ηλεκτρονικού καταστήματος, σας δίνουν απεριόριστες δυνατότητες συνεχούς διαφοροποίησης.

Το σύστημα προσφέρει εξαιρετικά εύκολη πλοήγηση, προσανατολίζει ευχάριστα τον επισκέπτη με δυνατότητα «Αναζήτησης» ειδών μέσα από κριτήρια και φίλτρα, wish lists, απεριόριστες συγκρίσεις ειδών και πολλά ακόμη που βελτιώνουν την εμπειρία του καταναλωτή και ενισχύουν την πιστότητά του. Ταυτόχρονα το σύστημα παρέχει υψηλό επίπεδο ασφάλειας στις συναλλαγές και έλεγχο στην πρόσβαση των χρηστών.


Οι εφαρμογές mobile της Entersoft βοηθούν τη σύγχρονη επιχείρηση να οργανώσει και να ελέγξει τη δραστηριότητά της και τις σχέσεις της με την αγορά, επιτρέποντας στα στελέχη της να ολοκληρώνουν το έργο τους έχοντας στη διάθεσή τους παντού, τις ευκολίες που απολαμβάνουν και στο γραφείο τους.

Τα mobile στελέχη ανταποκρίνονται ταχύτερα και αποτελεσματικότερα στις προκλήσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και στις ανάγκες των πελατών τους με την χρήση τεχνολογιών αιχμής, έχοντας μαζί τους παντού και πάντα τα εργαλεία και την πληροφόρηση που χρειάζονται μέσα από ένα smartphone ή ένα tablet.

Η αποτελεσματική λύση mobile ξεκινά και καταλήγει στο back office σύστημα, γιατί μέσω αυτού σχεδιάζεται και υλοποιείται η εταιρική στρατηγική, ορίζονται οι στόχοι, παρακολουθούνται, ελέγχονται και δρομολογούνται οι διαδικασίες βελτιστοποίησης τόσο σε διοικητικό όσο και σε τακτικό επίπεδο. Τα προηγμένα τεχνολογικά χαρακτηριστικά του Entersoft Mobile® το ενοποιούν με το υπάρχον ERP ή και CRM, πληροφοριακό σύστημα της εταιρείας, ενισχύοντας την αποδοτικότητά του.

Είναι μια αυτόνομη εφαρμογή για smartphones και tablets, ανεπτυγμένη στις πλατφόρμες iOS, για συσκευές της Apple, Windows Mobile 6.5, Windows Phone 7, Windows 8 και Android.

Υποστηρίζει επικοινωνία με Wi-Fi, GPRS, 3G, VPN, είναι πολυγλωσσικό και συγχρονίζει τα δεδομένα παραμετρικά σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης, από τον χρήστη στο κεντρικό σύστημα και από το σύστημα στο χρήστη ή σύνολο χρηστών.

Το λογισμικό ενσωματώνει ένα ισχυρό σύστημα ασφάλειας με Κεντρική Ενιαία Διαχείριση Συσκευών, ΜDM, διαθέτει πλήκτρο πανικού (panic button) που κλειδώνει την εφαρμογή, ενώ σε περίπτωση απώλειας της συσκευής μπορεί να διαγραφεί άμεσα το σύνολο των εταιρικών δεδομένων από αυτή.

Το Entersoft Mobile® μπορεί να εγκατασταθεί σε τοπική υποδομή ή στο cloud, είτε με άδεια χρήσης είτε ως SaaS

Όπως όλα τα πληροφοριακά συστήματα της Entersoft, το Entersoft Mobile®, είναι ένα εξελισσόμενο λογισμικό που προσφέρει την απαραίτητη ευελιξία στον οργανισμό που το χρησιμοποιεί, να προσαρμόζεται γρήγορα και ουσιαστικά στις αλλαγές του επιχειρηματικού της περιβάλλοντος. Έτσι, διασφαλίζεται η διαχρονικότητα της επένδυσης στο λογισμικό της και η συνεχής βελτίωση της αποτελεσματικότητα της.

Το Entersoft Mobile® επιτρέπει την άμεση και σε πραγματικό χρόνο πρόσβαση στο εταιρικό CRM μέσω ενός smartphone ή tablet των mobile στελεχών ώστε να ενημερώνονται και να ενημερώνουν τις επαφές τους, να διαχειρίζονται τις ευκαιρίες πώλησης και τα θέματα που αφορούν τους πελάτες. Το Entersoft Mobile®συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση της παραγωγικότητας και στη μείωση του διαχειριστικού χρόνου και κόστους των mobile στελεχών σας.

Το Entersoft Mobile® βοηθά τη σύγχρονη επιχείρηση να οργανώσει και να ελέγξει τη δραστηριότητά της και τις σχέσεις της με την αγορά επιτρέποντας στα στελέχη της να ολοκληρώνουν το έργο τους, έχοντας στη διάθεσή τους παντού τις ευκολίες που απολαμβάνουν και στο γραφείο τους.

Σημαντικό πλεονέκτημα των mobile εφαρμογών της Entersoft είναι ότι διέπονται από την κοινή βάση δεδομένων του κεντρικού ERP ή και CRM συστήματος χωρίς διπλοκαταχωρήσεις διοχετεύοντας την κοινή πληροφορία σε όλα τα κανάλια επικοινωνίας του οργανισμού είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό περιβάλλον του.

Με το Entersoft Mobile® Sales Force Automation, SFA τα mobile στελέχη έχουν πλήρη πρόσβαση μέσω smartphones και tablet συσκευών, στο σύνολο της πληροφορίας που απαρτίζει τη διαχείριση και αυτοματοποίηση των πωλήσεων της επιχείρησης σαν να βρίσκονταν στο φυσικό χώρο του γραφείου.

Το σύστημα εφαρμόζει τις εταιρικές διαδικασίες και την εταιρική στρατηγική απρόσκοπτα και αυτοματοποιημένα μέσα από το λογισμικό και στο χώρο του Πελάτη, επιταχύνοντας τις διαδικασίες και διασφαλίζοντας ομοιογένεια και ενισχυμένη εταιρική εικόνα. Τα στελέχη πωλήσεων διαχειρίζονται μεγάλο εύρος και πλήθος πληροφορίας, άμεσα, δομημένα και ευέλικτα, ώστε να ανταποκρίνονται γρήγορα στις αλλαγές και τις ευκαιρίες μέσα από ενημερωμένες αποφάσεις, προσφέροντας στον πελάτη ποιοτική και άμεση εξυπηρέτηση.

Η διαχείριση πωλήσεων, Entersoft Mobile® SFA, συμβάλλει σε:

Αποδοτικότερες Πωλήσεις, το στέλεχος πωλήσεων έχει στη διάθεσή του όλη την απαραίτητη πληροφορία ώστε να αποφασίζει στοχευμένα και να ολοκληρώνει ταχύτερα και παραγωγικότερα τους στόχους του.

Επιτάχυνση του κύκλου ολοκλήρωσης των πωλήσεων, οι αυτοματοποιημένες διαδικασίες και η αμεσότητα της ολοκλήρωσης των εργασιών που προσφέρει το λογισμικό, συμβάλλουν στην καλύτερη ενδοεταιρική επικοινωνία, μειώνουν σημαντικά τις άσκοπες μετακινήσεις και τις γραφειοκρατικές διαδικασίες. Έτσι, το λογισμικό συντελεί στην αύξηση του παραγωγικού χρόνου των πωλητών και στη μείωση του κύκλου πώλησης.

Βελτίωση της εξυπηρέτηση των πελατών, οι επισκέψεις προγραμματίζονται βάσει κριτηρίων συνδυάζοντας συχνότητα, σπουδαιότητα, τοποθεσία και άλλα κριτήρια με στόχο την βελτιστοποίηση και τον ορθολογισμό των δρομολογίων και των στόχων. Το στέλεχος πωλήσεων έχει άμεση πρόσβαση στις πληροφορίες που χρειάζεται, π.χ. στα ποσά προς εξόφληση, στην είσπραξη, στα είδη που αγοράζει, στις προτεινόμενες παραγγελίες, στα νέα είδη που πρέπει να προτείνει κ.ά., προσφέροντας ταχύτερη εξυπηρέτηση, λιγότερες εκκρεμότητες διεκπεραίωσης και βελτιωμένο Customer Experience.

Αποτελεσματικότερη οργάνωση, η καθημερινή δραστηριότητα των στελεχών πωλήσεων αποτυπώνεται στο κεντρικό σύστημα προσφέροντας αναλυτική ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο για την επίτευξη των στόχων και την παρακολούθηση σημαντικών ΚPI, όπως μέση παραγωγικότητα ανά επίσκεψη, ημερήσιος τζίρος, εισπράξεις κ.ά. Αντίστοιχες αναφορές είναι διαθέσιμες και στα στελέχη πωλήσεων ώστε να παρακολουθούν την επίτευξη των ατομικών τους στόχων.

Η αναλυτική πληροφόρηση του Entersoft Mobile® SFA με αναφορές, γραφήματα και διαδραστικά dashboards, παρέχει ολοκληρωμένη παρακολούθηση και έλεγχο των αποτελεσμάτων και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ακριβέστερους προϋπολογισμούς, καλύτερη τμηματοποίηση της αγοράς, νέους τρόπους προσέγγισης των πελατών και στοχευμένες ενέργειες marketing.

To Entersoft Mobile® Field Marketing αυτοματοποιεί τις διαδικασίες field marketing με τεχνολογίες αιχμής σε smartphones και tablets. Το λογισμικό λειτουργεί ως μια «device intelligence» εφαρμογή η οποία καθοδηγεί τον χρήστη σύμφωνα με την εταιρική στρατηγική, συμβάλλοντας σημαντικά στην ολοκλήρωση των Field Marketing ενεργειών γρήγορα, ευέλικτα και στοχευμένα.

Merchandising

Ο σχεδιασμός του merchandising της επιχείρησης ξεκινά στο back office του συστήματος και στη συνέχεια διοχετεύεται στις κινητές συσκευές των στελεχών. Ο χρήστης, σε κάθε επίσκεψη που πραγματοποιεί, ξέρει ακριβώς τις εργασίες που πρέπει να ολοκληρώσει, από την απογραφή ραφιού, την των αναπλήρωση ειδών, την παράδοση ή απόσυρση του προωθητικού υλικού, την τοποθέτηση νέας ή συμπληρωματικής παραγγελίας, τη διαχείριση εισπράξεων, την καταγραφή ανταγωνισμού, όπως τιμές, προωθητικές ενέργειες, φωτογραφίες κ.ά., καθώς και παρακολούθηση συμφωνιών τοποθέτησης ραφιού και όψεων. Το Entersoft Mobile® Merchandising λειτουργεί και ως αυτόνομο υποσύστημα.

Ερωτηματολόγια & Έρευνες

Η συμπλήρωση ερωτηματολογίων στο χώρο του πελάτη για τις marketing ανάγκες του οργανισμού προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για την κατανόηση των τάσεων της αγοράς, τις κινήσεις του ανταγωνισμού, την ικανοποίηση των πελατών κ.ά. Το Entersoft Mobile® παρέχει σύγχρονες δυνατότητες δημιουργίας και σχεδιασμού ερωτηματολογίων & εμπορικών ερευνών, που εκπονούνται μέσα από στην συσκευή του mobile στελέχους, πωλητή ή merchandiser.

Τα ερωτηματολόγια/έρευνες, ενσωματώνονται σε εκστρατείες επικοινωνίας, με λίστες αποδεκτών, δέχονται πολλές μορφές απαντήσεων, μίας επιλογής, πολλαπλών επιλογών, ημερομηνίες, ακόμα και κείμενο.

Ισχυρό reporting, μετρήσεις δεικτών αποτελεσματικότητας (ΚPIs), διαδραστικά Dashboards, εικόνα δραστηριοτήτων field marketing σε πραγματικό χρόνο, εντοπισμός GPS, Geo-location υπηρεσίες και σημαντικές δυνατότητες διασύνδεσης των ενεργειών με marketing campaigns, customer profiling & segmentation, διευκολύνουν τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αποτελεσματικότητα των field marketing πλάνων της σύγχρονης επιχείρησης.

To Entersoft Mobile® Retail Sales Assistant ενισχύει την αποδοτικότητα των πωλητών λιανικής παρέχοντάς τους όλες τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε να εξυπηρετούν καλύτερα, γρηγορότερα, στοχευμένα και σε προσωπικό επίπεδο τους πελάτες τους.

Το φιλικό περιβάλλον της εφαρμογής επιτρέπει στον πωλητή να δίνει άμεσα απαντήσεις στις ερωτήσεις των πελατών κατά την περιήγησή τους μέσα στο κατάστημα, σε οτιδήποτε αφορά προϊόντα, χαρακτηριστικά, συμπληρωματικά είδη, παρόμοια είδη, διαθεσιμότητα, τιμές, συγκρίσεις, είδη σε προσφορά, νέα είδη κ.ά.

Ο καταναλωτής διευκολύνεται ώστε να επιλέξει και να αγοράσει, τα κατάλληλα προϊόντα για τις δικές τους ανάγκες, απολαμβάνοντας προσωπική φροντίδα, αναβαθμισμένο επίπεδο εξυπηρέτησης, χωρίς καθυστερήσεις και κενά, από πλήρως καταρτισμένο προσωπικό, διαμορφώνοντας συνολικά μια ευχάριστη εμπειρία αγορών. Το Mobile Retail Sales Assistant ενισχύει το Customer Experience αλλά και το Customer Loyalty.

Το λογισμικό συμβάλλει στην μεγιστοποίηση του κέρδους ανά κατηγορία ειδών, αξιοποιώντας το διαθέσιμο χώρο προβολής του καταστήματος – merchandising, τη δυνατότητα διορθώσεων σε αποθέματα στα ράφια με άμεσες αλλαγές, ή αναπληρώσεις αποθεμάτων σε κενά ράφια, τη δυνατότητα οποιαδήποτε στιγμή να πραγματοποιηθεί απογραφή ραφιού, να εφαρμοστούν επί τόπου μέσα στο κατάστημα προσφορές ή ειδικές εκπτώσεις, ή αντίστοιχα να ενισχυθούν προωθητικές ενέργειες και καμπάνιες για συγκεκριμένα είδη ή ομάδες ειδών.

Το Entersoft Mobile® Retail Sales Assistant εξορθολογεί τις λειτουργίες του σύγχρονου καταστήματος, ενισχύει τις πωλήσεις και την κερδοφορία, την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα του προσωπικού του καταστήματος, ενώ προσφέρει ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην επιχείρηση που το υιοθετεί παρέχοντας υψηλού επιπέδου Customer Experience στους πελάτες του.

Το Entersoft Mobile® Service ολοκληρώνει την λειτουργία του Entersoft Service Management. Η διαχείριση εργασιών & υπηρεσιών on site, οι εργασίες αντικατάστασης και προληπτικής συντήρησης, η εφαρμογή κανόνων χρέωσης μιας υπηρεσίας ή και ανταλλακτικών βάσει συμβολαίου (SLA), η διαθεσιμότητα ανταλλακτικών, η αυτόματη εφαρμογή της εκάστοτε εμπορικής πολιτικής, αλλά και η πρόσβαση στη Βάση Γνώσης για ταχεία επίλυση των θεμάτων, ολοκληρώνεται μέσα από το λογισμικό, στο smartphone ή το tablet των στελεχών, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα και την συνολική εξυπηρέτηση των πελατών.

Το Εntersoft Mobile® Service ενοποιείται με υπάρχοντα ERP ή και CRM συστήματα, αξιοποιώντας πλήρως τις συνδυαστικές δυνατότητες αποφέροντας σημαντικά οικονομικά και ανταγωνιστικά οφέλη στην επιχείρηση. Η αποτελεσματική λύση mobile ξεκινά και καταλήγει στο back office σύστημα, γιατί μέσω αυτού καλύπτονται όλες οι ανάγκες που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών. Από το στρατηγικό σχεδιασμό, τη διαμόρφωση πολιτικών, τις μετρήσεις αποτελεσματικότητας, την οργάνωση και διαχείριση των διαδικασιών, την εκτέλεση των ροών εργασίας στο χώρο του πελάτη έως και την τιμολόγηση.

 

Το λογισμικό μπορεί να εγκατασταθεί σε τοπική υποδομή ή στο Cloud, με άδεια χρήσης ή ως SaaS, προσφέροντας οικονομίες κλίμακας, ιδιαίτερα σε επιχειρήσεις με εποχικότητα, αναπτυσσόμενες, με αυξομειούμενες ανάγκες, αλλά και για εκείνες που θέλουν με χαμηλό κόστος να αξιολογήσουν σταδιακά τα οφέλη που μπορούν να λάβουν από την εφαρμογή.

Η διαχείριση Field Service με το Entersoft Mobile® συμβάλλει:

Στη γρήγορη και στοχευμένη ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών. Τα στελέχη υπηρεσιών αποκτούν απρόσκοπτη πληροφόρηση, σε οτιδήποτε αφορά στην συνεργασία με τον πελάτη, εγγυήσεις ή συμβόλαια συντήρησης αλλά και εγχειρίδια, λύσεις προβλημάτων στη Βάση Γνώσης κ.ά., ενισχύοντας την γρήγορη και αποτελεσματική on site επίλυση. Παράλληλα, η αυτόματη ενημέρωση για αλλαγές στο πρόγραμμα τους ή έκτακτες κλήσεις, ενισχύουν την ευελιξία του οργανισμού για άμεση ανταπόκριση.

Στην ικανοποίηση των Πελατών και την πλήρωση των SLA. Οι επισκέψεις προγραμματίζονται, βάσει κριτηρίων όπως συχνότητα, τοποθεσία, όροι συμβολαίου ή επείγοντα περιστατικά, καλύπτοντας ταχύτερα, περισσότερους πελάτες. Το λογισμικό εξασφαλίζει την πλήρωση των όρων συμβολαίων και η δυνατότητα λήψης υπογραφής παραλαβής με την ολοκλήρωση της εργασίας, διασφαλίζει τη διαφανή διαδικασία τιμολόγησης του πελάτη, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη του. Η δυνατότητα διαμόρφωσης ερωτηματολογίων, ώστε να αποτυπώνεται άμεσα το επίπεδο ικανοποίησης των πελατών προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες και ιδέες για την διερεύνηση παραπόνων και ευκαιριών.

Στην ενίσχυση των πωλήσεων. Η ολοκληρωμένη πληροφόρηση και διαχείριση από το smartphone ή το tablet, για τα είδη και τα ανταλλακτικά, όπως διαθεσιμότητα, κόστος, φωτογραφίες, εγχειρίδια, RMAs, serial numbers, παρτίδες, εγγυήσεις κ.ά., σε συνδυασμό με τη δυνατότητα επιτόπου δημιουργίας προσφορών & παραγγελιών, συμβάλλουν στην ορθή διαχείριση των αποθεμάτων και ενισχύουν το up & cross selling.

Στη μείωση του κύκλου χρέωσης. Μέσα από το smartphone ή το tablet καταγράφεται ο χρόνος άφιξης, η διάρκεια επίλυσης και ό,τι αφορά στην ολοκλήρωση των εργασιών και στο σχετιζόμενο κόστος. H τιμολόγηση ή και η είσπραξη μπορεί να ολοκληρωθεί επιτόπου, σύμφωνα με τις πολιτικές χρεώσεων που διέπει την σχέση. Ο κύκλος χρέωσης των υπηρεσιών μειώνεται σημαντικά, χωρίς ασάφειες.

Το λογισμικό παρέχει αναλυτική πληροφόρηση με αναφορές, γραφήματα και διαδραστικά dashboards, για την ολοκληρωμένη ενημέρωση και έλεγχο των αποτελεσμάτων, με δείκτες αποτελεσματικότητας, ΚPI’s, όπως μέσος χρόνος ανταπόκρισης, επίλυσης βλαβών, απόκλιση χρόνου επίλυσης ανά τεχνικό, χρόνου άφιξης στον πελάτη και έναρξης εργασιών, επαναλαμβανόμενες βλάβες κ.ά. Παράλληλα τα mobile στελέχη μπορούν να παρακολουθούν την επίτευξη των στόχων τους μέσα από την συσκευή τους, έχοντας άμεση εικόνα της παραγωγικότητά τους. Το Entersoft Mobile® Service προσφέρει την απαιτούμενη ευελιξία στην διεύθυνση υπηρεσιών να επεμβαίνει εγκαίρως με διορθωτικές ενέργειες για βελτιστοποίηση του κόστους και της αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, καλύπτοντας δυναμικά τις απαιτήσεις της αγοράς.

Με το Entersoft Mobile® MIS 360o, η Διοίκηση μπορεί να έχει πλήρη και Online εικόνα της Εταιρείας με MIS Αναφορές και Αναλύσεις Επιχειρηματικής Ευφυΐας (Β.I. Αnalytics) για τις δραστηριότητες που επιθυμεί να παρακολουθεί απομακρυσμένα μέσω για smartphones και tablets. Παράλληλα μέσα από την εφαρμογή μπορεί ο χρήστης να διαχειρίζεται και να αναθέτει Συναντήσεις και Εργασίες (tasks) μέσα από την συσκευή.

H εφαρμογή είναι ανεπτυγμένη στις πλατφόρμες iOS, για συσκευές της Apple, Windows Mobile 6.5, Windows Phone 7, Windows 8 και Android, ενώ είναι διαθέσιμα και στα αντίστοιχα app stores.


Ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα ηλεκτρονικού εμπορίου, ενοποιημένο με το ERP & CRM σύστημα του Entersoft Business Suite® ή Entersoft Expert®. Εναλλακτικά λειτουργεί σε συνδυασμό με οποιοδήποτε άλλο ERP ή CRM λογισμικό.

Προσφέρει εντυπωσιακή εμφάνιση, είναι ιδιαίτερα απλό στην εφαρμογή του, παρέχει ολοκληρωμένη διαχείριση, από την προβολή των προϊόντων έως την εφαρμογή εμπορικών πολιτικών και τον πιστωτικό έλεγχο των συναλλασσομένων, με αυτοματοποιημένες διαδικασίες. Το σύστημα αντλεί όλες τις πληροφορίες αυτόματα και σε πραγματικό χρόνο από το ERP ή και CRM της εταιρείας, διατηρώντας πλήρως ενημερωμένο το portal.

Το Entersoft Ε-Commerce® υποστηρίζει πλήρως και συνολικά όλες τις λειτουργίες ηλεκτρονικού εμπορίου, B2C και Β2Β και εταιρικού portal και επιτρέπει την άμεση υλοποίηση ηλεκτρονικών καταστημάτων, προϊοντικών καταλόγων και ενδο-επιχειρησιακών portals.

Η παρουσία της επιχείρησης στο διαδίκτυο προσφέρει αναγνωρισιμότητα ενώ η δομημένη, στοχευμένη, και συνεχή ενημέρωση του εταιρικού κοινού, διαμορφώνει την ολοκληρωμένη εικόνα και αξία του οργανισμού.

Με το Entersoft E-Commerce® αποκτάτε εύκολα και απλά ένα εντυπωσιακό εταιρικό portal, το οποίο προσφέρει «φρέσκια πληροφορία» στο εταιρικό κοινό, ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες των χρηστών και να προσφέρει μια αναβαθμισμένη εμπειρία πλοήγησης. Η απλή κεντρική Διαχείριση Περιεχομένου, ακόμα και πολλαπλών sites, (πολύγλωσσων, πολύ-νομισματικών, κ.λπ.) και η αμεσότητα ανανέωσης και ανάρτησης νέου περιεχομένου, προσφέρουν την ευκολία και ελευθερία που χρειάζεται ο διαχειριστής και χρήστης του portal ώστε να διατηρεί ένα πλήρως ενημερωμένο portal.

Το εταιρικό portal είναι ένα «ζωντανό» σύστημα που επηρεάζει το μέλλον της επιχείρησης και πρέπει να αναπτύσσεται μαζί με τον οργανισμό. Το Entersoft Ε-commerce® είναι ένα εξελίξιμο και επεκτάσιμο σύστημα. Αναβαθμίζεται με versions, χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες και με απρόσκοπτη λειτουργία.

Το Entersoft E-Commerce® είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα ηλεκτρονικού εμπορίου ενοποιημένο με ERP & CRM της Entersoft αλλά και αυτόνομα.

Το Entersoft E-Commerce® δημιουργεί εύκολα και απλά το ηλεκτρονικό σας κατάστημα, με κοινή βάση δεδομένων, ειδών, πελατών, εμπορικών πολιτικών κ.λπ., με το κεντρικό ΕRP ή και CRM σύστημα της επιχείρησής σας ώστε να μπορείτε να εφαρμόσετε άμεσα τις επικοινωνιακές, προωθητικές, loyalty και marketing ενέργειες σας, χωρίς χρονοβόρα διαχείριση.

Εκπτώσεις σε είδη και συνδυασμούς ειδών, είδη σε προσφορά, προσφορές για συγκεκριμένες χρονικές περιόδους σε κατηγορίες ειδών ή μεμονωμένα είδη, εκπτωτικές πολιτικές, συχνότητα αγορών, δωρεάν αποστολές, πολλαπλοί τρόποι πληρωμής, δώρα, κουπόνια, σχήματα ενίσχυσης της πιστότητας του πελάτη (Loyalty), στρατηγική επικοινωνίας με τον πελάτη, με newsletters, δείγματα προϊόντων, διαχείριση παραπόνων, εύκολη αλλαγή «βιτρίνας» του ηλεκτρονικού καταστήματος, σας δίνουν απεριόριστες δυνατότητες συνεχούς διαφοροποίησης.

Το σύστημα προσφέρει εξαιρετικά εύκολη πλοήγηση, προσανατολίζει ευχάριστα τον επισκέπτη με δυνατότητα «Αναζήτησης» ειδών μέσα από κριτήρια και φίλτρα, wish lists, απεριόριστες συγκρίσεις ειδών και πολλά ακόμη που βελτιώνουν την εμπειρία του καταναλωτή και ενισχύουν την πιστότητά του. Ταυτόχρονα το σύστημα παρέχει υψηλό επίπεδο ασφάλειας στις συναλλαγές και έλεγχο στην πρόσβαση των χρηστών. Προσφέρει έτοιμη πρόσβαση σε συστήματα εκκαθάρισης πιστωτικών καρτών για τις πιο δημοφιλείς τράπεζες καθώς και υποστήριξη του διεθνούς συστήματος πληρωμών PayPal.

Το ισχυρό σύστημα Analytics που διαθέτει και το οποίο είναι ολοκληρωμένο με τις πληροφορίες των Google Analytics, δίνει στατιστικά στοιχεία πρόσβασης σε ιστοσελίδες συνδυασμένα με στοιχεία πραγματικών πωλήσεων. Οι δυνατότητες SEO (Search Engine Optimization) φροντίζουν την τοποθέτηση της ιστοσελίδας ψηλά στη σειρά εμφάνισης αποτελεσμάτων του Google.

Tο Entersoft E-Commerce® συντελεί στην ενίσχυση των σχέσεων με τους νέους και υφιστάμενους εταιρικούς πελάτες σας, παρέχοντάς τους πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, όπως τη διαθεσιμότητα των αποθεμάτων, χρόνους παράδοσης, το στάδιο των παραγγελιών, τεχνικές πληροφορίες που σχετίζονται με τα είδη, ιστορικά στοιχεία συναλλαγών, διαχείριση επιστροφής εμπορευμάτων, τις οικονομικές και εμπορικές πληροφορίες αλλά και την εμπορική πολιτική για τον κάθε πελάτη. Το σύστημα αντλεί όλες τις πληροφορίες αυτόματα και σε πραγματικό χρόνο από το ERP ή και CRM της εταιρείας, διατηρώντας πλήρως ενημερωμένο το Β2Β portal σας.

Είναι το ηλεκτρονικό σημείο ενημέρωσης και διενέργειας συναλλαγών με τους πελάτες, προμηθευτές και το προσωπικό μιας επιχείρησης με συνεχή λειτουργία, 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα.

Στοιχεία, πληροφορίες και δυνατότητες που στηρίζουν την επιχειρηματικότητα, μειώνουν τα διαχειριστικά κόστη, αναβαθμίζουν την εξυπηρέτηση του πελάτη και διευρύνουν τις πωλήσεις.

Ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα ηλεκτρονικού εμπορίου, ενοποιημένο με το ERP & CRM σύστημα του Entersoft Business Suite® και λειτουργεί συνδυαστικά ή αυτόνομα.


Το PROT@ERP είναι το πιο πλήρες Hospitality ERP της ελληνικής αγοράς και απευθύνεται σε μεσαίες και μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και αλυσίδες. Καλύπτει όλη την απαιτούμενη λειτουργικότητα για Αποθήκες Food & Beverage, Διαχείριση Προμηθευτών και Αγορών, ΧρηματοΟικονομική Διαχείριση, Διαχείριση Παγίων, Γενική Λογιστική, Αναλυτική Λογιστική, Κοστολόγηση Παραγωγής και Προϋπολογισμούς, καθώς και εξειδικευμένες δυνατότητες διαχείρισης πολλαπλών ξενοδοχειακών μονάδων (αλυσίδες).

Αποτελεί την πιο σύγχρονη λύση στο χώρο και έχει προκύψει ως εξειδίκευση του προϊόντος Entersoft Business Suite®, στο οποίο έχει ενσωματωθεί τεχνογνωσία και εμπειρία για τη συγκεκριμένη κάθετη αγορά. Το προϊόν είναι πλήρως ενοποιημένο με τις πιο δημοφιλείς λύσεις Front Office και POS συστημάτων.
Βασικά χαρακτηριστικά του προϊόντος είναι:

 1. Η εμπεριστατωμένη διαχείριση αποθηκών F&B, συνταγών και κοστολόγησης παραγωγής.
 2. Η ολοκληρωμένη οικονομική διαχείριση με ενοποιημένα υποσυστήματα Γενικής Λογιστικής, Αναλυτικής Λογιστικης, Παγίων και Προϋπολογισμού.
 3. Ο άμεσος χρηματοοικονομικός έλεγχος εισπράξεων-πληρωμών.
 4. Η αυτόματη ενημέρωση εγγραφών μεταξύ των διαφόρων ξενοδοχειακών μονάδων που βασίζεται στο εξελιγμένο σύστημα Replication της Entersoft.
 5. Η ολοκληρωμένη Διαχείριση Υποκαταστημάτων για παρακολούθηση και άμεση απεικόνιση όλων των δεδομένων κάθε ξενοδοχείου ξεχωριστά αλλά και συγκεντρωτικά της αλυσίδας.
 6. Το πλούσιο Υποσύστημα Εταιρικής Πληροφόρησης (MIS) με το οποίο κερδίζετε έγκαιρη και έγκυρη Πληροφόρηση ώστε να ανταποκριθείτε άμεσα στις ανάγκες της αγοράς σας.

Το προϊόν αποτελεί καινοτομία στην ελληνική αγορά, διαφοροποιείται πλήρως από τις μέχρι τώρα λύσεις hospitality και βασίζεται στη νέα τεχνολογία Microsoft®.NET.

Το Estia.NET αποτελεί την πρόταση Entersoft και της HIT για την οργάνωση των Backoffice διαδικασιών μίας μικρομεσαίας ξενοδοχειακής μονάδας. Καλύπτει όλη την απαιτούμενη λειτουργικότητα για τη Διαχείριση Αποθηκών, Διαχείριση Προμηθευτών και Αγορών, ΧρηματοΟικονομική Διαχείριση, Διαχείριση Παγίων και Γενική Λογιστική.

Εγκαθίσταται σε λίγες μόνο ώρες και μεταφέρει αυτόματα τα δεδομένα σας από το προηγούμενο σύστημα οικονομικής διαχείρισης. Η απλότητα και ευχρηστία του το καθιστούν άμεσα γνώριμο στους χρήστες σας, ενώ η πλούσια πληροφόρηση που παρέχει, αλλάζει την εικόνα σας για την επιχείρησής σας σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Αποτελεί την πιο σύγχρονη λύση στο χώρο και έχει προκύψει ως εξειδίκευση του προϊόντος Entersoft Expert, στο οποίο έχει ενσωματωθεί η τεχνογνωσία και εμπειρία της εταιρείας HIT (Hospitality Integrated Technologies), της μεγαλύτερης εταιρείας παροχής μηχανογραφικών λύσεων για ξενοδοχεία στην Ελλάδα υποστηρίζοντας πάνω από 70% της εγκατεστημένης βάσης των μηχανογραφημένων ξενοδοχείων. Η τεχνογνωσία της HIT έχει αποτυπωθεί και στην πλήρη ενοποίηση του Estia.net με λύσεις Front Office και POS συστημάτων που διανέμει και εγκαθιστά.

Βασικά χαρακτηριστικά του προϊόντος είναι:

 1. Η πλήρης ενοποίηση με το Front Office σύστημα ERMIS.
 2. Η εμπεριστατωμένη διαχείριση αποθηκών.
 3. Η ολοκληρωμένη οικονομική διαχείριση με ενοποιημένα υποσυστήματα Γενικής Λογιστικής και Παγίων.
 4. Ο άμεσος χρηματοοικονομικός έλεγχος εισπράξεων-πληρωμών.
 5. Το πλούσιο Υποσύστημα Εταιρικής Πληροφόρησης (M.I.S.) με το οποίο κερδίζετε έγκαιρη και έγκυρη Πληροφόρηση ώστε να ανταποκριθείτε άμεσα στις ανάγκες της αγοράς σας.

Το προϊόν αποτελεί καινοτομία στην ελληνική αγορά, διαφοροποιείται πλήρως από τις μέχρι τώρα τυποποιημένες λύσεις hospitality back office και βασίζεται στην νέα τεχνολογία Microsoft®.NET. Ο συνδυασμός της ανάπτυξης πρωτοποριακών προϊόντων από την Entersoft και της μακρόχρονης εμπειρίας της ΗΙΤ στον ξενοδοχειακό τομέα, αποτελεί εγγύηση για την επιτυχημένη εγκατάσταση του προϊόντος.


Το HR MaSter της Lavisoft A.E., είναι ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων απαραίτητο εργαλείο για κάθε Διεύθυνση Προσωπικού.

Αποτελεί προϊόν συνεχούς εξέλιξης, ενσωματώνοντας την τεχνογνωσία που συσσωρεύεται από τη χρήση του σε μεγάλες βιομηχανικές, εμπορικές μονάδες και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών.

Με τη βοήθεια του HR MaSter κάθε επιχείρηση επιτυγχάνει αποδοτικότητα στη λειτουργία του Γραφείου Προσωπικού της, εξοικονόμηση χρόνου, έλεγχο ροής διαδικασιών αντί για απλή διαχείριση δεδομένων, άμεση και αξιόπιστη πληροφόρηση της διοίκησης.

Το HR MaSter ακολουθεί τα διεθνή πρότυπα σε ότι αφορά τον τρόπο επαφής με τους χρήστες, βασίζεται σε διεθνείς κανόνες λειτουργίας, ενσωματώνει τις νέες τεχνολογίες και αξιοποιεί σχεσιακές βάσεις δεδομένων.

Παράλληλα, το HR MaSter παρέχει:

 • Παραθυρική τεχνολογία Windows με υποστήριξη Object Language Enabled environment (OLE) καθώς και OLAP (On Line Analytical Process).
 • Δυνατότητα για απεριόριστα Φίλτρα ανά χρήστη και user-defined export data management σε γνωστές μορφές αρχείων xls, ascii, doc , pdf , html κ.ά. με αυτόματη μορφοποίηση ανά διαφορετικό τύπο αρχείου εξαγωγής ή χρήση reporting tools και εξαγωγή σε charts, bars, pies κ.λπ.

Επιπλέον το λογισμικό προσφέρει:

 • Φιλικό περιβάλλον εργασίας
 • Ευκολία στη χρήση, αλλά και στην εκμάθηση με μικρό χρόνο εγκατάστασης
 • Ακρίβεια των δεδομένων και Test περιβάλλον υπολογισμών – ελέγχων
 • ALERTS βάσει ημερομηνιών παρακολούθησης συμβάντων
 • Δυνατότητα καταγραφής και ανίχνευσης κινήσεων σε πλήρες βάθος και λεπτομέρεια (Ιχνηλασιμότητα)
 • Δυνατότητα ενσωμάτωσης νέων εφαρμογών, εύκολα και γρήγορα ακολουθώντας το ρυθμό προόδου της εταιρείας στην οποία είναι εγκατεστημένο
 • Ευελιξία – προσαρμοστικότητα με ανοιχτή αρχιτεκτονική υποσυστημάτων (αυτόνομη λειτουργία ή σε συνεργασία με άλλα υποσυστήματα)
 • Ανεξαρτησία λειτουργικού συστήματος Database Server (Windows, Unix, IBM AIX, Risc συνολικά 80 πλατφόρμες υποστήριξης σε περίπτωση Oracle RDBMS)
 • Υποστήριξη εξωτερικών εργαλείων (π.χ. data warehouse)
 • Διαχείριση γραφικών αλλά και κρουστικών εκτυπωτών ταυτόχρονα
 • Πολλαπλά επίπεδα ασφαλείας

Το HR MaSter διασυνδέεται με το Entersoft Business Suite® και αποτελείται ολοκληρωμένες λύσεις Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων:

 • Σύστημα Διαχείρισης Μισθοδοσίας (Payroll MaSter)
 • Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Personnel MaSter)
 • Σύστημα Διαχείρισης Ωροσήμανσης Παρουσιών (Time MaSter)
 • Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου Πρόσβασης (Access MaSter)
 • Σύστημα Διαχείρισης Βαρδιών Προσωπικού (Roster MaSter)
 • Σύστημα Διαχείρισης Αιτημάτων Προσωπικού (HR Net MaSter)
 • Σύστημα Διαχείρισης Χρόνου Εργαζομένων (Time Sheet Master)

Ενδεικτικά λειτουργικά χαρακτηριστικά σχετικά με τη διαχείριση Μισθοδοσίας, Payroll MaSter της Lavisoft: 

 • Αποδοχές, Επιπλέον Ποσά, Bonus
 • User Defined Ποσά, Κρατήσεις, Ειδικές Κρατήσεις
 • User Defined Κρατήσεις, Μηνιαίες Μεταβολές
 • Πολλαπλά Ασφαλιστικά Ταμεία, Δάνεια Προσωπικού
 • Υπολογισμός Αναδρομικών
 • Προϋπολογισμοί Μισθοδοσίας
 • Παρακολούθηση Κέντρων Κόστους
 • Παρακολούθηση Συλλογικών Συμβάσεων
 • Real Time Πρόσληψη Εργαζομένου μέσω e-Services YEKA (Νέο !)
 • User Defined Πεδία & Φόρμουλες, Τραπεζικές Συναλλαγές

 

Ενδεικτικά λειτουργικά χαρακτηριστικά σχετικά με τη διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού, Personnel MaSter της Lavisoft:

 • Προσωπικό (Αναλυτικό Μητρώο Εργαζομένου)
 • Οργανόγραμμα Εταιρείας – Οργανωτική Δομή – Θέσεις Εργασίας
 • Εκπαίδευση Προσωπικού
 • Αξιολόγηση Προσωπικού
 • Βιογραφικά-Προσλήψεις Προσωπικού
 • Εξοδολόγια Προσωπικού
 • Πάγιος Εξοπλισμός Εταιρείας (μητρώο, ανταλλακτικά, χρεώσεις, εγγυήσεις, τρόποι κτήσης, περιοδικές εργασίες)
 • Ατυχήματα – Τραυματισμοί, Εταιρικές εκδηλώσεις, Κανονισμοί εργασίας, Medical Care
 • Ομαδικές Ασφαλίσεις Προσωπικού
 • Διαχείριση Στόλου Οχημάτων Μητρώο – Ενοικιάσεις – Χρονομίσθωση, Ασφάλιση – Επισκευές – Κόστος

Ενδεικτικά λειτουργικά χαρακτηριστικά σχετικά με τη διαχείριση Ωροσήμανσης Παρουσιών, Time MaSter της Lavisoft:

 • Στοιχεία Παρουσίας, Ωράρια, Υπερωρίες
 • Άδειες , Απουσίες, Ασθένειες
 • Ημερολόγια – Εορτολόγια, Ωρομέτρηση
 • Επικοινωνία με σταθμούς Ωρομέτρησης (Ρολόγια)
 • Ενημέρωση Μισθοδοσίας

Ενδεικτικά λειτουργικά χαρακτηριστικά σχετικά με τη διαχείριση Ελέγχου Πρόσβασης, Access MaSter της Lavisoft: 

 • Θύρες, Ζώνες Πρόσβασης
 • Τοπολογία Εξοπλισμού
 • Διαχείριση Επισκεπτών, Άδειες Εισόδου
 • Εξουσιοδοτήσεις Πρόσβασης
 • Κινήσεις-Συναγερμοί
 • Σύνδεση με Συστήματα Πυρασφάλειας, Πυρανίχνευσης κ.ά.
 • Άτομα εντός Εταιρείας
 • Καταστάσεις και στατιστικά
 • Σύνδεση με Συστήματα Μπαρών, Τουρνικέ, Hand Readers κ.λπ.

Ενδεικτικά λειτουργικά χαρακτηριστικά σχετικά με τη διαχείριση Βαρδιών Προσωπικού, Roster MaSter της Lavisoft:

 • Δυνατότητα παραμετρικού καθορισμού Πρότυπων Ημερήσιων Πλάνων Εργασίας
 • Δυνατότητα παραμετρικού καθορισμού εργασιακών κανόνων που ορίζονται από την εργατική νομοθεσία
 • Δυνατότητα παραμετρικού καθορισμού της έννοιας “Κέντρο Εργασίας” ανά Εταιρεία
 • Καθορισμός όλων των “Θέσεων Εργασίας” Βαρδιών (Job Positions) που ισχύουν για κάθε Κέντρο Εργασίας
 • Kαθορισμός βαρδιών ανά Κέντρο Εργασίας
 • Δυνατότητα καθορισμού των αναγκών σε προσωπικό ανά Θέση Εργασίας, για κάθε Κέντρο Εργασίας και Βάρδια (Ωράριο), για κάθε ημέρα ξεχωριστά, με εύκολο και γρήγορο τρόπο, μέσω αντιστοίχησης με ένα Πρότυπο Ημερήσιο Πλάνο (Stuffing Requirements)
 • Κατάσταση Ελέγχου Αναγκών σε Προσωπικό και αντίστοιχης διαθεσιμότητας των Εργαζομένων, για τον εντοπισμό ελλείψεων σε προσωπικό (π.χ. βάρδιες που δεν θα είναι δυνατόν να καλυφθούν πλήρως από τον αυτόματο προγραμματισμό με τους περιορισμούς που έχουν τεθεί)
 • Δυνατότητα τροποποίησης – συμπλήρωσης του προγράμματος εργασίας με Rule Bending (παράκαμψη περιορισμών – π.χ. προτιμήσεων εργαζομένων – για την συμπλήρωση των κενών)
 • Διαχείριση των Βαρδιών προσωπικού κατά Ημερομηνία ή κατά Εργαζόμενο
 • Έκδοση των απαραίτητων πληροφοριακών καταστάσεων

Ενδεικτικά λειτουργικά χαρακτηριστικά σχετικά με τη διαχείριση Αιτημάτων Προσωπικού, HR Net MaSter της Lavisoft: 

 • Δυνατότητα web based σύστημα καταχώρησης αιτημάτων προσωπικού (άδειες, σεμινάρια κ.ά.)
 • Παρακολούθηση υπολοίπου αδείας από τον εργαζόμενο ή τον αιτούμενο σεμιναρίου
 • Έγκριση αδειών ή σεμιναρίων από διευθυντές, τμηματάρχες κ.λπ.

Ενδεικτικά λειτουργικά χαρακτηριστικά σχετικά με τη διαχείριση Χρόνου Εργαζομένων, Time Sheet MaSter της Lavisoft: 

 • Εργαζόμενοι – Συνεργάτες
 • Έργα – Κατηγορίες Έργων – Πελάτες
 • Φάσεις έργου – Κατηγορίες Εργασιών – Δραστηριότητες (Ρόλοι)
 • Κέντρα Κόστους
 • Έκδοση Πληροφοριακών Καταστάσεων και Στατιστικών Στοιχείων
 • Διαχείριση των γεγονότων

Bussiness Suite Expert CRM Retail Mobile E-Commerce