Ευχρηστία, ταχύτητα και δυνατότητες που “κέρδισαν” την προτίμηση όλων των λογιστών!

 • Απλογραφικά
 • Πάγια
 • Οικοδομικά
 • Έντυπα
 • Διπλογραφικά
 • Αξιόγραφα
 • ΜΥΦ
Η εφαρμογή μισθοδοσίας που κατέχει > 50% των λογιστικών γραφείων της Ελληνικής αγοράς.

 • Α.Π.Δ.
 • Σ.Σ.Ε.
 • Εργαζόμενοι
 • Άδειες
 • Ωράρια
 • Οικοδομοτεχνικά
 • Μισθοδοτικές καταστάσεις
Η εφαρμογή “πρότυπο” για τη διαχείριση όλων των εντύπων της επιχείρησής σας.


Η απόλυτη λύση για απαιτητικούς λογιστές και μεγάλα λογιστικά γραφεία.

 • Ισολογισμός
 • Παραστατικά
 • Δείκτες
 • Προϋπολογισμοί
 • Πάγια
 • Διπλογραφικά
 • Μεταφορά Δεδομένων
Η πληρέστερη εφαρμογή της αγοράς για Οργανωμένα Λογιστικά Γραφεία.

 • Α.Π.Δ.
 • Σ.Σ.Ε.
 • Άδειες
 • Ωράρια
 • Οικοδομοτεχνικά
 • Ωρομέτρηση
 • Μισθοδοτικές καταστάσεις
 • Βεβαιώσεις Αποδοχών
Η εφαρμογή “πρότυπο” για τη διαχείριση όλων των εντύπων της επιχείρησής σας.

Η πιο ολοκληρωμένη λύση Λογιστικής ειδικά μελετημένη και προσαρμοσμένη στις ανάγκες των επιχειρήσεων.

 • Ισολογισμός
 • Δείκτες
 • Προϋπολογισμοί
 • Πάγια
 • Διπλογραφικά
 • Σχεδίαση Εκτυπώσεων
 • Αξιόγραφα
Σύγχρονη εφαρμογή Εμπορικής Διαχείρισης με δυνατότητες που θα καλύψουν ολοκληρωμένα την ανάγκη μηχανογράφησης κάθε επιχείρησης.

 • Εμπορικό
 • Αποθήκη
 • Β.Ι.
 • Πωλήσεις
 • Αγορές
 • Δαπάνες
 • Πάγια
 • Πελάτες
 • Προμηθευτές
Ολοκληρωμένη Λύση Εμπορικής και Οικονομικής Διαχείρισης, με την δυνατότητα γρήγορης εξυπηρέτησης λιανικής πώλησης.

 • Λιανική
 • Εμπορικό
 • Αποθήκη
 • Β.Ι.
 • Πωλήσεις
 • Πελάτες
Πλήρες παραθυρικό πρόγραμμα διαχείρισης των εγγυοδοτούμενων αγαθών στα υποσυστήματα πωλήσεων και στις αγορών.

 • Εγγυοδοσία
 • Εμπορικό
 • Αποθήκη
 • Β.Ι.
 • Πωλήσεις
 • Αγορές
 • Δαπάνες
 • Πάγια
 • Πελάτες
 • Προμηθευτές
Η εφαρμογή “πρότυπο” για τη διαχείριση όλων των εντύπων της επιχείρησής σας.

Η κορυφαία εφαρμογή Μισθοδοσίας & Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού για μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

 • Σ.Σ.Ε.
 • H.R.M.
 • Reports
 • Βιογραφικά
 • Προϋπολογισμοί
 • Ωρομέτρηση
Το πληρέστερο παραθυρικό πρόγραμμα μισθοδοσίας και διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων της αγοράς για μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους εταιρειών.