• Η υποστήριξη για τον Windows Server 2003 λήγει στις 14 Ιουλίου 2015. Τα βασικά σημεία είναι τα εξής:

    Η τεχνολογία του Microsoft Windows Server 2003 αποτέλεσε μία επένδυση με εξαιρετική απόδοση για τα τελευταία δέκα χρόνια. Ωστόσο, οι εποχές αλλάζουν. Οι τεχνολογίες βελτιώνονται. Λειτουργικά συστήματα με ηλικία δεκαετίας απλά δεν επαρκούν για να παραμείνετε ανταγωνιστικοί στη σύγχρονη αγορά. Για αυτό το λόγο, η Microsoft θα διακόψει την υποστήριξη για τον Windows Server 2003/R2 στις 14 Ιουλίου 2015.

    Η λήξη της υποστήριξης προσφέρει στους οργανισμούς κάθε είδους μία εξαιρετική ευκαιρία για να δομήσουν ένα νέο υπόβαθρο ΙΤ, το οποίο θα συντελέσει στη διασφάλιση της επιτυχίας τους για την επόμενη δεκαετία και πλέον. Επιπλέον, τα πλεονεκτήματα της αναβάθμισης στις τελευταίες τεχνολογίες της Microsoft, συμπεριλαμβανομένου του Windows Server 2012R, της πλατφόρμας cloud computing Microsoft Azure και του Office 365, αντισταθμίζουν κατά πολύ την απαιτούμενη επένδυση και παρακάμπτουν τους σημαντικούς κινδύνους που θα αντιμετωπίσετε αν δεν αναβαθμίσετε.