Το Soft1 100 προσφέρει λύσεις για όλες τις σύγχρονες απαιτήσεις της μικρής και μεσαίας επιχείρησης. Υποστηρίζει με εξαιρετική πληρότητα όλες τις business διαδικασίες, εύκολα και με χαμηλό κόστος.

Οι λειτουργικές ενότητες του Soft1 100 καλύπτουν απόλυτα όλες τις καθημερινές σας εργασίες. Όποιες κι αν είναι οι επιχειρηματικές σας ανάγκες, το Soft1 100 σας δίνει τη δυνατότητα για ταχύτητα και ευελιξία στην διαχείριση πληροφοριών, στην αυτοματοποίηση ενεργειών και στη λήψη αποφάσεων. Έτσι, έχοντας όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης σε ένα σύστημα, κερδίζετε πολύτιμο χρόνο στις καθημερινές σας εργασίες και είστε περισσότερο παραγωγικοί.


Το Soft1 300 αποτελεί την ιδανική λύση μηχανογράφησης, συγκεντρώνοντας όλα όσα χρειάζεται μια δυναμική επιχείρηση σε ένα σύστημα. Με λειτουργικές ενότητες που καλύπτουν όλες τις δραστηριότητες, αλλά και ισχυρά εργαλεία Reporting και Business Intelligence, το Soft1 300 μπορεί να αποτελέσει τη σίγουρη βάση για ανάπτυξη και επιχειρησιακή καινοτομία.

Με εξαιρετικά φιλικό περιβάλλον εργασίας και με δυνατότητα εύκολης προσαρμογής των λειτουργιών στις ιδιαίτερες απαιτήσεις της επιχείρησής σας, το Soft1 300 προσφέρει σημαντικά οφέλη και δημιουργεί μοναδικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.


Το Soft1 ERP καλύπτει διεξοδικά τις οργανωτικές και λειτουργικές απαιτήσεις μιας επιχείρησης και προσφέρει την απαραίτητη πληροφόρηση που αυξάνει την στρατηγική διορατικότητα και την παραγωγικότητα ενώ συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη και εξέλιξη των επιχειρησιακών στόχων.

Ο ειδικός σχεδιασμός του λογισμικού Soft1 και το εξαιρετικά απλό και ομοιογενές περιβάλλον εργασίας που διαθέτει, καθιστούν εύκολη την εκμάθηση και αξιοποίηση των λειτουργιών του από απλούς χρήστες.


Όποιες κι αν είναι οι πραγματικές σας ανάγκες, με το MySoft1 μπορείτε να δημιουργήσετε την ιδανική λύση για την επιχείρηση σας. Επιλέγοντας τις ενότητες που εσείς θέλετε, μπορείτε να αξιοποιήσετε με τον πλέον ευέλικτο και συμφέροντα τρόπο τα ουσιαστικά πλεονεκτήματα και τις δυνατότητες που σας προσφέρει το πληρέστερο business λογισμικό.

Επιλέξτε από το γενικό κατάλογο ενοτήτων όποια ενότητα χρειάζεται για την επιχείρηση σας και δημιουργήστε την δική σας εγκατάσταση. Μικρή ή μεγάλη, χωρίς να επιβάλλεται κανένας «βασικός» συνδυασμός. Οι δυνατότητες είναι άπειρες, όπως και οι πιθανές ανάγκες σας.

Soft1 100 Soft1 300 Soft1 ERP My Soft1